Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2022.1149

Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 września 2022 r.
o nadaniu orderów

nr rej. 403/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności za działalność w obronie wolności słowa w PRL oraz na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

1. Chojecki Mirosław Jerzy,

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej:

2. Macierewicz Antoni,

3. Naimski Piotr Aleksander.