Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2022.1209

Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2022 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.76.2022

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1.
Małgorzata Sąsiadek - w Gliwicach,

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2.
Tomasz Barczyk - Katowice-Wschód w Katowicach.