Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2022.1128

Akt indywidualny
Wersja od: 29 listopada 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 138/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138 oraz z 2021 r. poz. 2490) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ignaczewski Zbigniew,

2. Kowalska-Zając Ewa Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Borysionek Ryszard,

4. Bukowski Piotr Wojciech,

5. Felczykowska Beata Wiktoria,

6. Malko Joanna Maria,

7. Rocławska Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Drzewicki Mariusz Jarosław,

9. Hans Olga Dagmara,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Grabowska-Woźniak Katarzyna Joanna,

11. Januszczak Maria Irena,

12. Karolak Krzysztof,

13. Krawczyk Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Graczyk Maria Janina,

15. Kwiecień Małgorzata,

16. Rogala Krzysztof Tadeusz,

17. Wiśniewska Hanna,

18. Ziębiński Mirosław,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Nowinowski Dariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Jarecka Aleksandra Monika,

21. Łuczak Maciej Tomasz,

22. Tereba-Zawrotniak Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Dominik Tomasz Jakub,

24. Fajkis Artur Marek,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Ługowska Iwona Aneta,

na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego

za zasługi w popularyzowaniu problematyki własności przemysłowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Czub Krzysztof Andrzej,

27. Piątkowska Elżbieta,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bednarczyk Przemysław Krzysztof,

29. Marczuk Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Herda Jerzy,

31. Kiwak Mariusz Grzegorz,

32. Kowalski Krzysztof,

33. Kozłowski Zbigniew,

34. Kwapis Anna Beata,

35. Michalak Wiesław Maciej,

36. Stąporek Daniel Andrzej,

37. Wiecheć Tomasz Karol, na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Zimnicki Jędrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Lutowski Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa i łowiectwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kuczaj Jarosław Marek,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Bakalarczyk Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Pędziwiatr Dorota,

za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Grześkowiak Andrzej Stanisław,

44. Piniarski Florian Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

45. Borkowska Dorota,

46. Ciebiada-Adamiec Anna Magdalena,

47. Kałuża Jarosław Jakub,

48. Pruś-Dobras Bernarda,

49. Szyszow Kamil Dominik,

50. Tarkowska-Wosik Agnieszka Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

51. Cieślak Stanisław,

52. Kocus Krzysztof Marek,

53. Kocus Sylwester Dariusz,

54. Kocus Tomasz Piotr,

55. Ledzion Marcin,

56. Papiernik Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym:

57. Dudczak Radosław Paweł,

58. Ignaczak Krzysztof,

59. Jachymczak Artur Paweł,

60. Wolnowski Daniel Krzysztof,

61. Wójciak Rafał Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego:

62. Filutowski Artur,

63. Otłowski Patryk,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Grzelak Mirosław Wojciech,

65. Makowski Andrzej,

66. Popieliński Mirosław,

67. Więckowski Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Bem Marek,

69. Gross Grzegorz,

70. Szewczak Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Domiński Radosław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

72. Dżuła Andrzej Adam,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Duchniak Zbigniew Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Pilip Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Midura Zofia,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Krasiński Krzysztof,

77. Łabieniec Kazimierz,

78. Oleksza Aleksy,

79. Pawłowski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Stefanów Mirosław Adam,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Kowalczyk Ryszard Piotr.