Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2022.1183

Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.41.2022

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Panią Margaretę Kassanganę z dniem 12 listopada 2022 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.