Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.36.417 | postanowienie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.36.416 | postanowienie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.36.415 | postanowienie z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.36.414 | postanowienie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2007 r.

M.P.2007.35.413 | obwieszczenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.35.412 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2007.35.411 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej.

M.P.2007.35.410 | zarządzenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.35.409 | postanowienie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.35.408 | postanowienie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.35.407 | postanowienie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.35.406 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.35.405 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.35.404 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.35.403 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2007.34.401 | komunikat z dnia 21 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2006 r.

M.P.2007.34.400 | komunikat z dnia 25 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2007.34.399 | ogłoszenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2007 r.

M.P.2007.34.397 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2007 r.

M.P.2007.34.396 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Słowenia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia. Lublana.1996.08.28.

M.P.2007.34.388 | umowa międzynarodowa z dnia 28 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Uczczenie 85. rocznicy przyłączenia Śląska do Macierzy.

M.P.2007.34.387 | uchwała z dnia 24 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Józefa Ignacego Kraszewskiego.

M.P.2007.34.386 | uchwała z dnia 24 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci abp. Kazimierza Majdańskiego.

M.P.2007.34.385 | uchwała z dnia 23 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny.

M.P.2007.33.384 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2007.33.383 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2007.33.381 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.2007.33.380 | zarządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2006.

M.P.2007.33.378 | uchwała z dnia 16 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

M.P.2007.32.375 | uchwała z dnia 9 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2007 r.

M.P.2007.31.371 | komunikat z dnia 11 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.31.369 | ogłoszenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2006 r.

M.P.2007.31.367 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.366 | obwieszczenie z dnia 16 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie na rok 2007 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

M.P.2007.31.365 | obwieszczenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.364 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.363 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.362 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.361 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.31.359 | postanowienie z dnia 8 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów i admirałów.

M.P.2007.31.358 | postanowienie z dnia 3 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.31.357 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.356 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.355 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.354 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.353 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.352 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.351 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.350 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.349 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie dowódcy Sił Powietrznych.

M.P.2007.31.348 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie dowódcy Sił Powietrznych.

M.P.2007.31.347 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała dywizji.

M.P.2007.31.346 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.345 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.344 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.343 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 150. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Michała Drzymały, bohatera narodowego.

M.P.2007.31.341 | uchwała z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

55. rocznica nadania pierwszej audycji przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa.

M.P.2007.31.340 | uchwała z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2007.30.336 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2007.30.335 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2007.30.334 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

M.P.2007.30.333 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2007.30.332 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa.

M.P.2007.30.330 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2007-2012.

M.P.2007.30.329 | uchwała z dnia 7 maja 2007 r. | Akt indywidualny