Monitor Polski

M.P.2010.62.799

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 września 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2010 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 181/2010

Na podstawie art. 138 w związku z art. 131 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, odznaczeni zostają

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

1. Chyła Andrzej, 2. Czerwonka Tadeusz, 3. Jarosz Krzysztof Piotr, 4. Madejek Dariusz, 5. Skorek Janusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

6. Gądek Józef, 7. Jankowska Teresa Maria, 8. Kras Mieczysław Jan, 9. Kurczab Kazimierz, 10. Kusior Stanisław Jan, 11. Lupa Marek Janusz, 12. Olearczyk Kazimierz Stanisław, 13. Oszacka Zofia Maria, 14. Pazdan Władysław, 15. Puchała Jan, 16. Rzepa Wojciech, 17. Sipior Jan, 18. Szczygieł Adam Sylwester, 19. Szymański Józef, 20. Warzecha Zygmunt, 21. Zabiegała Leszek, 22. Zalewski Marian Józef,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

23. Bryła Mariusz Maciej, 24. Czachurski Marek Stanisław, 25. Zioło Stanisław.