Mianowanie Dowódcy Wojsk Specjalnych.

Monitor Polski

M.P.2010.65.839

Akt indywidualny
Wersja od: 17 września 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
o mianowaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych

nr 112-35-10

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 15 sierpnia 2010 r. Pana pułkownika Piotra Adama PATALONGA na stanowisko Dowódcy Wojsk Specjalnych.