Monitor Polski

M.P.2010.61.794

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2010 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Duszanbe dnia 3 listopada 2009 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 10 lutego 2010 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Duszanbe dnia 3 listopada 2009 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 umowy weszła ona w życie w dniu 21 kwietnia 2010 r.