Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2010.62.816

Akt indywidualny
Wersja od: 7 września 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
o nadaniu orderów

Rej. 212/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kałdoński Tadeusz, 2. Niezgoda Tadeusz Marian, 3. Olejnik Aleksander,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Woźniak Ryszard Bogumił,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i działalności organizacyjnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. kontradm. Dyrcz Czesław Andrzej,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za działalność organizacyjną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. płk Majewski Stefan,

na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za działalność organizacyjną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. płk Szydło Janusz Marek, 8. kontradm. Zygmunt Jarosław Roman.