Official Gazette

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2007 r.

M.P.2007.31.371 | komunikat z dnia 11 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.31.369 | ogłoszenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2006 r.

M.P.2007.31.367 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.366 | obwieszczenie z dnia 16 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie na rok 2007 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

M.P.2007.31.365 | obwieszczenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.364 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.363 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.362 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.31.361 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.31.359 | postanowienie z dnia 8 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów i admirałów.

M.P.2007.31.358 | postanowienie z dnia 3 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.31.357 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.356 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.355 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.354 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.353 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.352 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.351 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.350 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.349 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie dowódcy Sił Powietrznych.

M.P.2007.31.348 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie dowódcy Sił Powietrznych.

M.P.2007.31.347 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała dywizji.

M.P.2007.31.346 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.345 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.344 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.31.343 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 150. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Michała Drzymały, bohatera narodowego.

M.P.2007.31.341 | uchwała z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

55. rocznica nadania pierwszej audycji przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa.

M.P.2007.31.340 | uchwała z dnia 10 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2007.30.336 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2007.30.335 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2007.30.334 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

M.P.2007.30.333 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2007.30.332 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa.

M.P.2007.30.330 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2007-2012.

M.P.2007.30.329 | uchwała z dnia 7 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.29.327 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2007.29.326 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Miar.

M.P.2007.29.324 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

M.P.2007.29.323 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2007.29.320 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2007.29.319 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją.

M.P.2007.29.318 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2007.28.317 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2007.28.316 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2007.28.315 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.28.314 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.28.313 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.28.312 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.28.311 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

M.P.2007.28.309 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2007 r.

M.P.2007.27.308 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2007 r.

M.P.2007.27.307 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2007 r. w stosunku do marca 2001 r.

M.P.2007.27.306 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2007 r.

M.P.2007.27.305 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2007.27.301 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2007-2012.

M.P.2007.27.300 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.27.299 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2007.27.298 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.27.297 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.296 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.295 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.294 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.293 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.292 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.291 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.290 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.289 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.288 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.26.287 | ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2007.26.285 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.26.284 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2007.26.283 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt nienormatywny