Official Gazette

Nadanie orderu.

M.P.2007.52.597 | postanowienie z dnia 3 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.52.596 | postanowienie z dnia 3 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.52.595 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.52.594 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.52.593 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.52.592 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.52.591 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.52.590 | postanowienie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r.

M.P.2007.51.587 | komunikat z dnia 22 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.50.584 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.50.583 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2007.50.582 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Chiny-Polska. Protokół o współpracy kulturalnej na lata 2007-2011. Warszawa.2007.05.25.

M.P.2007.50.580 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.50.575 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.50.574 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2007.50.573 | uchwała z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2007.48.568 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

M.P.2007.48.567 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

M.P.2007.48.566 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2007.48.565 | uchwała z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2007.48.564 | uchwała z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.47.559 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.47.558 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.

M.P.2007.47.557 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.47.548 | postanowienie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

M.P.2007.46.547 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2007.46.546 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.

M.P.2007.46.545 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2007.46.544 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.46.543 | postanowienie z dnia 23 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.46.542 | postanowienie z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.46.541 | postanowienie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.46.540 | postanowienie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.46.539 | postanowienie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Regulamin pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

M.P.2007.45.534 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2007.45.532 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.45.531 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.45.530 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.45.529 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.45.528 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.45.527 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2007 r.

M.P.2007.44.526 | komunikat z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2007 r.

M.P.2007.44.525 | komunikat z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r.

M.P.2007.44.524 | komunikat z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2007 r.

M.P.2007.44.523 | komunikat z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2007 r.

M.P.2007.44.521 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2007 r.

M.P.2007.44.520 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

M.P.2007.44.518 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2007.44.517 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.44.516 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.44.515 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.44.514 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.44.513 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.44.512 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.44.511 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.44.510 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny