Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2010.70.894

Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 września 2010 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-52-2010

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Wojciecha PONIKIEWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej.