Monitor Polski

M.P.2010.70.882

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-40-2010

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Andrzeja TYSZKIEWICZA z dniem 30 września 2010 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie.