Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2010.74.935

Akt indywidualny
Wersja od: 22 października 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 września 2010 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-19-10

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Panią Maję Marię MINKISIEWICZ do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.