Wykazy jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji.

Monitor Polski

M.P.2010.78.963

Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie wykazów jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, nieujętych w wykazach stanowiących załączniki nr 8 i 9 do ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58 i Nr 128, poz. 1057), wraz z kwotami tych dotacji.
Wykaz jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.

Wykaz jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.

______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2009 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Lp.Nazwa jednostkiKwota w zł
123
1Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna, Bytom216.968.687,19
2Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa135.229.604,29
3Zakłady Metalowe "MESKO" Spółka Akcyjna, Skarżysko-Kamienna20.851.380,00
4Kompania Węglowa Spółka Akcyjna, Katowice18.251.871,79
5Huta "STALOWA WOLA" Spółka Akcyjna, Stalowa Wola5.749.410,00
6Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" Spółka Akcyjna, Świdnik5.319.340,00
7Zakłady Metalowe "DEZAMET" Spółka Akcyjna, Nowa Dęba4.954.630,00
8Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o., Mielec4.798.950,00
9"RADMOR" Spółka Akcyjna, Gdynia4.656.890,00
10Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Warszawa4.500.000,00
11Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o., Bytom4.345.661,53
12Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" Spółka Akcyjna, Gliwice3.978.410,00
13Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna, Warszawa3.929.890,00
14Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" Spółka Akcyjna, Konieczki3.305.470,00
15Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna, Bydgoszcz3.163.720,00
16Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" Spółka Akcyjna, Warszawa2.968.370,00
17Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna, Katowice2.493.680,36
18Zakłady Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Pionki1.994.000,00
19Fabryka Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Bolechowo1.847.920,00
20Szczecińska Stocznia Remontowa "GRYFIA" Spółka Akcyjna, Szczecin1.644.410,00
21Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-RZESZÓW" Spółka Akcyjna, Rzeszów1.553.580,00
22Fabryka Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o., Radom1.056.200,00
23Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" sp. z o.o., Jasło1.004.370,00
24EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" Spółka Akcyjna, Warszawa993.160,00
25Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe WIFAMA-PREXER sp. z o.o., Łódź933.350,00
26Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" Spółka Akcyjna, Tarnów916.520,00
27"STOMIL-POZNAŃ" Spółka Akcyjna, Poznań903.890,00
28Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" Spółka Akcyjna, Białe Błota698.330,00
29Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-WARSZAWA II" Spółka Akcyjna, Warszawa645.190,00
30NITROERG Spółka Akcyjna, Bieruń481.680,00
31Zakłady Metalowe - Kraśnik sp. z o.o., Kraśnik441.700,00
32Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn "FUMIS-BUMAR" sp. z o.o., Wadowice312.770,00
33KWK "Siemianowice" - Zakład Górniczy "Rozalia" sp. z o.o. w upadłości, Siemianowice Śląskie300.000,00
34KWK "Kazimierz Juliusz" sp. z o.o., Sosnowiec296.538,87
35Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, Warszawa227.300,00
36Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" Spółka Akcyjna, Zabrze204.540,00
37Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Spółka Akcyjna, Gdynia167.280,00
38Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o., Gliwice135.960,00
39DGT sp. z o.o., Straszyn127.370,00
40Instytut Lotnictwa, Warszawa34.020,00
Razem462.386.044,03

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2009 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Lp.Nazwa jednostkiKwota w zł
123
1Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa60.000.000,00
2Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa24.550.000,00
3Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółka Akcyjna, Warszawa13.385.012,00
4Ford Werke GmbH z siedzibą w Kolonii11.139.949,00
5MTU Aero Engines Polska sp. z o.o., Tajęcina8.758.979,00
6"Volkswagen Motor Polska" sp. z o.o., Polkowice5.633.238,00
7Cadbury Wedel sp. z o.o., Warszawa3.892.348,00
8Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Otwock-Świerk2.006.000,00
9"Steria Polska" sp. z o.o., Katowice1.600.994,00
10Franklin Templeton Investments Poland sp. z o.o., Warszawa1.597.925,00
11"Samsung Electronics Polska" sp. z o.o., Warszawa1.256.640,00
12State Street Services (Poland) Limited sp. z o.o., Kraków1.205.844,00
13Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa950.000,00
14Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Warszawa950.000,00
15UniCredit Business Partner Societa Consortile Per Azioni Spółka Akcyjna o charakterze Konsorcjum Oddział w Polsce, Szczecin715.760,00
16Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu700.000,00
17"NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND)" sp. z o.o., Zielonki585.000,00
18Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego, Warszawa515.000,00
19"EKOFOL II" Spółka Akcyjna, Bytom511.790,00
20Fujitsu Services sp. z o.o., Warszawa472.200,00
21Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie450.000,00
22SWS Business Process Outsourcing Poland sp. z o.o., Łódź448.800,00
23Robert Bosch sp. z o.o., Warszawa402.050,00
24Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa401.210,00
25Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź400.000,00
26Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o., Warszawa300.000,00
27"Principle" sp. z o.o., Warszawa296.045,20
28"UPS Polska" sp. z o.o., Wrocław276.312,00
29WGS84 Polska sp. z o.o., Warszawa227.530,00
30Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa180.000,00
31PROECO CDM sp. z o.o., Warszawa170.434,00
32Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", Ełk170.000,00
33Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań150.000,00
34WESSLING CONSULT sp. z o.o., Warszawa129.900,00
35Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie128.516,06
36RDN Małopolska, Tarnów123.350,00
37Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Warszawa115.000,00
38Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa115.000,00
39Konfederacja Pracodawców Polskich, Warszawa105.000,00
40Instytut Nafty i Gazu, Kraków102.000,00
41Województwo Zachodniopomorskie, Szczecin100.000,00
42Gmina i Miasto Sierpc91.500,00
43Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-Bud, Warszawa88.500,00
44Powiat Nowomiejski, Nowe Miasto Lubawskie86.742,00
45TECHNIKS O/B Sławomir Olejarczyk, Morawica85.000,00
46Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Bydgoszcz70.000,00
47Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Warszawa70.000,00
48Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy", Warszawa70.000,00
49Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna, Gdynia70.000,00
50Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia70.000,00
51Izba Bawełny w Gdyni - GDYNIA COTTON ASSOCIATION69.300,00
52Centrum Informacji Gospodarczej, Warszawa60.000,00
53Gmina Krosno60.000,00
54Starostwo Powiatowe w Sławnie58.160,00
55Powiat Oławski, Oława56.000,00
56"Interdrex" sp. z o.o., Bieszkowice50.000,00
57"MEDEN-INMED" sp. z o.o., Koszalin50.000,00
58"SUNEX" sp. z o.o., Racibórz50.000,00
59D.T. Gas System - D. Tomaszewska Spółka Jawna, Poznań50.000,00
60Województwo Podlaskie, Białystok50.000,00
61ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE Krzysztof Tyrała, Ewa Hulek s.c., Gliwice47.580,00
62Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Warszawa47.200,00
63Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Warszawa47.000,00
64Województwo Lubelskie, Lublin46.500,00
65Unit Wydawnictwo Informacje Branżowe sp. z o.o., Warszawa45.400,00
66Izba Gospodarcza Przemysłu Elektrotechnicznego, Warszawa45.000,00
67Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa45.000,00
68Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "POLFARMED", Warszawa45.000,00
69Polska Izba Turystyki, Warszawa45.000,00
70Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Koszalin45.000,00
71Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" w Toruniu45.000,00
72Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa45.000,00
73Związek Armatorów Polskich, Gdynia45.000,00
74Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa44.100,00
75Gmina i Miasto Pruszków42.700,00
76Trec Nutrition sp. z o.o., Gdynia42.000,00
77Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa40.500,00
78Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Zamość40.410,00
79BROS Spółka Jawna B. P. Miranowscy, Poznań40.398,92
80Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa39.000,00
81Polska Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa38.500,00
82"Polska Unia Dystrybutorów Stali", Warszawa37.500,00
83ATHLETIC sp. z o.o., Kluczbork36.600,00
84PROFARB I sp. z o.o., Gliwice36.575,00
85Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa33.000,00
86Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Alicja Majek, Katarzyna Majek, Zielona Góra32.200,00
87Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa31.200,00
88Oficyna Wydawnicza "Rynek Polski" sp. z o.o., Warszawa31.000,00
89Gmina Tokarnia30.000,00
90Gmina Ustka30.000,00
91Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji, Warszawa29.000,00
92Zakłady Chemiczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, Poznań28.750,00
93"Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców, Warszawa28.527,38
94Polskie Stowarzyszenie Czystości, Bydgoszcz28.500,00
95CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Spółka Jawna, Lublin28.400,00
96FAKRO GP sp. z o.o., Nowy Sącz27.840,00
97Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa27.800,00
98Gmina Łęczyce27.450,00
99Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Warszawa25.600,00
100Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Warszawa25.300,00
101Gmina Iława25.000,00
102Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe NMR Marian Niczyporuk, Siedlce25.000,00
103Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DEFRO" Robert Dziubeła, Ruda Strawczyńska25.000,00
104"Amii" sp. z o.o., Łódź24.750,00
105Gmina Tuszyn24.000,00
106Gmina Aleksandrów Łódzki23.400,00
107Gmina Połaniec23.400,00
108Gmina Skierniewice23.400,00
109Gmina Łowicz23.140,00
110Gmina Człuchów23.060,00
111Laboratorium Kosmetyczne "AVA" Larysa Dysput-Goławska, Warszawa23.000,00
112Odlewnicza Izba Gospodarcza, Kraków23.000,00
113Gmina Nadarzyn22.570,00
114Gmina Nieborów22.500,00
115Gmina Polkowice22.000,00
116Gmina Poddębice21.960,00
117Gmina Rybno21.950,00
118Gmina Wasilków21.400,00
119"Zakład Produkcji Cystern LDS" sp. z o.o., Warszawa21.000,00
120Gmina Trzcianne21.000,00
121"Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego" Spółka Akcyjna, Wałbrzych20.000,00
122Grass Cavagna Group Polska Tomasz Gutkowski, Płońsk20.000,00
123INFOR BIZNES sp. z o.o., Warszawa20.000,00
124Starostwo Powiatowe w Oleśnie20.000,00
125Województwo Pomorskie, Gdańsk20.000,00
126AQUARIUS Michał Obelnicki, Bolesław Obelnicki s.c., Żukowo19.980,50
127Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych "FARUM" Spółka Akcyjna, Warszawa19.900,00
128Gmina Wiskitki19.520,00
129Gmina Szulborze Wielkie19.276,00
130Gmina i Miasto Radzionków19.154,00
131Gmina Michałowo19.108,00
132Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Warszawa19.100,00
133Gmina Tyczyn19.000,00
134Gmina Radziejowice18.910,00
135Gmina Głuchów18.700,00
136Zakład Impregnacji Drewna "IMPREGNA" sp. z o.o., Margonin18.500,00
137Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa18.500,00
138Gmina Tworóg18.450,00
139Gmina Bolimów18.000,00
140Gmina Brójce18.000,00
141Gmina Jeżów18.000,00
142Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna, Gdańsk18.000,00
143Powiat Policki, Police18.000,00
144IMAGE Piotr Król, Pabianice17.500,00
145Gmina i Miasto Raciąż17.200,00
146Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Warszawa17.100,00
147Gmina Krzeszyce17.080,00
148Gmina Mirsk17.019,00
149Gmina Damnica16.960,00
150AG-PROJEKT Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna, Wrocław16.873,00
151Gmina Świerklaniec16.775,00
152Gmina Pokrzywnica16.520,00
153"BAUTECH" sp. z o.o., Piaseczno16.450,00
154Gmina Filipów16.300,00
155"Modna Bielizna" sp. z o.o., Łódź16.000,00
156Bass Cosmetics Walewska & Bilons Spółka Jawna, Gdynia16.000,00
157Gmina Słupia16.000,00
158Gmina Głubczyce15.690,00
159Stowarzyszenie Dealerów Fiata w Polsce, Warszawa15.600,00
160Gmina Rudniki15.300,00
161Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra15.000,00
162Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie15.000,00
163Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu15.000,00
164Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu15.000,00
165Uniwersytet Szczeciński, Szczecin15.000,00
166Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie14.985,00
167Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu14.950,00
168Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu14.886,00
169Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu14.700,00
170Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków14.700,00
171Gmina Lubsza14.518,00
172Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORA Adam Sikora, Bytom14.309,89
173PPHU Jakub Wendler, Pabianice14.150,00
174Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa14.000,00
175Gmina Trzebnica13.908,00
176Gmina Komprachcice13.500,00
177"AGW-KOLOR" sp. z o.o., Łódź13.434,03
178KISAN sp. z o.o., Piaseczno13.411,38
179MK sp. z o.o., Żary13.343,00
180Gmina Ochotnica Dolna13.300,00
181Gmina i Miasto Ozorków13.176,00
182Gmina Prochowice13.176,00
183Gmina Mielnik13.000,00
184"CEDAT" sp. z o.o., Gdańsk12.688,81
185Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, Warszawa12.600,00
186Gmina Kobylnica12.200,00
187Gmina Olsztyn12.200,00
188Gmina Popielów12.050,00
189Gmina Elbląg12.000,00
190Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, Warszawa11.744,54
191Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "DREWA" Ryszard Pietrzak, Gościeszyn11.500,00
192Plastmo Polska sp. z o.o., Janki11.404,75
193"TOMTEX" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Szczepan Pogoda, Łódź11.285,00
194Gmina Jordanów11.250,00
195Gmina Białe Błota11.200,00
196D. G. TRADE sp. z o.o., Żory11.000,00
197Gmina Tuchomie11.000,00
198Gmina Kolonowskie10.950,00
199Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań10.593,21
200"STANPOL sp. z o.o." Spółka Komandytowa, Łódź10.535,00
201Fabryka Armatur "GŁUCHOŁAZY" Spółka Akcyjna, Głuchołazy10.450,00
202Geodezyjna Izba Gospodarcza, Warszawa10.200,00
203Gmina Sulików10.200,00
204Gmina Skoroszyce10.065,00
205"TAW" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Władysława Antczak, Zgierz10.000,00
206Awizo-Feniks Agencja Usługowo-Handlowa Janusz Wasilewski, Gliwice10.000,00
207Gmina Andrespol10.000,00
208Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Gdynia10.000,00
209Ticket and Labeling Solutions Poland sp. z o.o., Warszawa10.000,00
210Gmina Walce9.860,00
211Fabryka Styropianu STYROPAK sp. z o.o., Gdańsk9.600,00
212Gmina Kamiennik9.550,00
213"BORUTA-SOFT" sp. z o.o., Warszawa9.500,00
214Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN, Milanówek9.200,00
215Gmina Poręba9.200,00
216Zakład Budowy Maszyn Stolarskich Marek Maciejewski, Kargowa9.045,00
217"Metale" Agencja Promocyjna Roman Kulig, Wrocław9.000,00
218Gmina Izbicko9.000,00
219Gmina Miastko9.000,00
220Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa9.000,00
221"INTER WIDEX" Wiesław Mierzejewski, Mrągowo8.860,58
222Lech-Pol Dariusz Lechowicz, Jacek Lechowicz, Łukasz Lechowicz, Ewa Lechowicz Spółka Jawna, Jędrzejów8.750,00
223"Lena Lighting" Spółka Akcyjna, Środa Wielkopolska8.600,00
224Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa8.600,00
225Gmina Ksawerów8.500,00
226Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MAGMA" Grzegorz Janusz Prolejko, Sejny8.500,00
227Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Warszawa8.500,00
228Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź8.400,00
229Gmina Świerzawa8.235,00
230"Alnor Systemy Wentylacji" sp. z o.o., Warszawa8.000,00
231"Anek" Sroczyński Wawer - Spółka Jawna, Milanówek8.000,00
232"Art. Nuvo" Jan Matysiak, Wrocław8.000,00
233"AS" P. H. P. U. Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Poznań8.000,00
234"BHH MIKROMED" sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza8.000,00
235"CEDR" sp. z o.o., Brańsk8.000,00
236"COOPEXIM" sp. z o.o., Warszawa8.000,00
237"DKS" sp. z o.o., Gdańsk8.000,00
238"EFAR" E. Idkowiak, W. Narożny, E. Pukacka-Mruk Spółka Jawna, Poznań8.000,00
239"EVANOFF PRODUKTION COMPANY" sp. z o.o., Świdwin8.000,00
240"FILE" sp. z o.o., Warszawa8.000,00
241"Florian Centrum" Spółka Akcyjna, Kutno8.000,00
242"GRANNA" sp. z o.o., Warszawa8.000,00
243"Grosman" sp. z o.o., Janów Lubelski8.000,00
244"Hanke Tissue" sp. z o.o., Kostrzyn8.000,00
245"Herbapol-Lublin" Spółka Akcyjna, Lublin8.000,00
246"INTERKOBO" sp. z o.o., Łódź8.000,00
247"Iris Polonia" sp. z o.o., Olsztyn8.000,00
248"JADWIGA" Instytut Kosmetyczno-Medyczny Laboratorium Bioodnowy, Wrocław8.000,00
249"KONTAP" Spółka Akcyjna, Pustyny8.000,00
250"KOSPEL" Spółka Akcyjna, Koszalin8.000,00
251"Lamina Industrial Poland" - Marek Lech, Wacław Lech Spółka Jawna, Legnica8.000,00
252"LINK 1" Maciej Wędziński, Węgornik8.000,00
253"Łuksza" Spółka Jawna J. W. Ł. Łuksza, M. Gajewska, Opacz Mała8.000,00
254"Łużyckie Praliny" sp. z o.o, Lubsko8.000,00
255"Magnolia" sp. z o.o., Lubsko8.000,00
256"Meblomax-Jerczyńscy" Spółka Jawna, Mianowice8.000,00
257"Merkury" Robert Tatarski, Jacek Adamczyk, Beata Tatarska Spółka Jawna, Kalwaria Zebrzydowska8.000,00
258"Metrex" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Chuchracki, Poznań8.000,00
259"MOCHTOYS Spółka Jawna - A. Moch, K. Moch", Otwock8.000,00
260"Natur-Vit" Marek Tachta, Pińczów8.000,00
261"NINA" sp. z o.o., Trzciniec8.000,00
262"NOVUM" WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir Chmieliński, Pasym8.000,00
263"P. S. Trading" - Peter Stolker Spółka Jawna, Ołtarzew8.000,00
264"Rafiz" Strygner i Dyczkowscy Spółka Jawna, Wierzbica8.000,00
265"RARYTAS" sp. z o.o., Stargard Szczeciński8.000,00
266"SAMO-POL" P.W. Zbigniew Samotyj, Wrocław8.000,00
267"SUMI" Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek, A. Krzanowski Spółka Jawna, Sulejówek8.000,00
268"Tenex" sp. z o.o., Puchały8.000,00
269"YORK" sp. z o.o., Bolechowo8.000,00
270"Zakład Produkcji Spożywczej DOBOSZ" Grzegorz Dobosz, Trzebież8.000,00
271Agencja "Soma" Spółka Jawna Marek Orłowski, Kamilla Walicka, Warszawa8.000,00
272Agnieszka Wójcik Polska Grupa Meblowa "FURINI", Stary Sącz8.000,00
273Aromat Snack sp. z o.o., Gdynia8.000,00
274Bogatti sp. z o.o., Śmigiel8.000,00
275California Trading sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Łęgowo8.000,00
276Centrum Klima Spółka Akcyjna, Piastów8.000,00
277COBI Spółka Akcyjna, Warszawa8.000,00
278Coffee Service sp. z o.o., Warszawa8.000,00
279COLOURAMA sp. z o.o., Łódź8.000,00
280CTL - Centrum Techniki Laserowej - LASERINSTRUMENTS sp. z o.o., Warszawa8.000,00
281CUPROD sp. z o.o., Kluczbork8.000,00
282DAGNY sp. z o.o., Nysa8.000,00
283DELIC-POL Spółka Akcyjna, Kamyk8.000,00
284Delta Trade Małgorzata i Krzysztof Czaja Spółka Jawna, Ostrów Wielkopolski8.000,00
285DOTI Spółka Jawna Wytwórnia Wyrobów Czekoladowych, D. M. Mroczkowscy, Smolec8.000,00
286DRAMIŃSKI Janusz Leszek Dramiński, Olsztyn8.000,00
287Edgar sp. z o.o., Warszawa8.000,00
288Fabryka Firanek "WISAN" Spółka Akcyjna, Skopanie8.000,00
289Fibris Spółka Akcyjna, Przemyśl8.000,00
290Firma ALBERTA Leszek Maślanka, Łodygowice8.000,00
291Firma Handlowo-Usługowa "Sadpex" Andrzej Ślipko, Piekary Śląskie8.000,00
292Firma MATT Bogusław Szczurowski, Szczecin8.000,00
293Firma Produkcyjno-Handlowa MAGNAT, Marek Jarocki, Krzysztof Dąbrowski Spółka Jawna, Sadkówek8.000,00
294GRAPOL sp. z o.o., Jawornik8.000,00
295HH POLAND Spółka Akcyjna, Gliwice8.000,00
296INDEL Krzysztof Klibisz, Warszawa8.000,00
297KAN sp. z o.o., Kleosin8.000,00
298KARNISZE - ANNA MAŁGORZATA CEGIELSKA, Józefów8.000,00
299Komandor Spółka Akcyjna, Radom8.000,00
300KONEX sp. z o.o., Łódź8.000,00
301Krakowska Fabryka Armatur Spółka Akcyjna, Kraków8.000,00
302M. O. L. ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA Spółka Jawna, Suchy Las8.000,00
303Makarony Polskie Spółka Akcyjna, Rzeszów8.000,00
304MICEL sp. z o.o., Żychlin8.000,00
305Monika Śmierciak ZPH "DAR-MEB 2", Stary Sącz8.000,00
306P. P. H. Roman Grząbka, Chodzież Karczewnik8.000,00
307P. P. U. H. Piotr Adamczyk, Klecza Górna8.000,00
308Polonica sp. z o.o., Kielce8.000,00
309POLONTEX Spółka Akcyjna, Poraj8.000,00
310PPH "KARMEL" Import Export K. Bołtryk, Sz. Andrejuk Spółka Jawna, Hajnówka8.000,00
311PPHU "SUN-DAY" Adam Szafarowicz, Łowicz8.000,00
312PPUH "MAXIM" Anna Terlecka-Zastawniak, Radwanice8.000,00
313Primo Profile sp. z o.o., Żory8.000,00
314Produkcja Handel Usługi Export Import Nordpol Art Lollipops Wojciech Żółtowski, Olsztyn8.000,00
315Produkcja Wyrobów z Drewna "ADEX" Dariusz Hopciaś, Toporzysko8.000,00
316Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna, Malewo8.000,00
317Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlowe i Usługowe "AXIOM" sp. z o.o., Bielsko-Biała8.000,00
318Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PRIMART" Marek Łukasiewicz, Wołomin - Duczki8.000,00
319Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BOMILLA sp. z o.o., Włocławek8.000,00
320Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Art-Brass Polikarp Kruszewski, Warszawa8.000,00
321Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Chantal" Roman Godek, Wiązowna8.000,00
322Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "HEMAR" Henryka i Marek Musialik Spółka Jawna, Wola Hankowska8.000,00
323Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "IZAR" Krystian Cichocki, Radwanice8.000,00
324Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Stolar" Dariusz, Kazimiera, Romuald Jurasik Spółka Jawna, Jankowy8.000,00
325Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Spomet" Spółka Jawna - Andrzej Nowotarski, Jan Mędrzak, Marek Adamczyk, Jacek Kamiński, Bielsko-Biała8.000,00
326PZ CORMAY Spółka Akcyjna, Łomianki8.000,00
327ROLLFIX - Jerzy Stajer, Warszawa8.000,00
328Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Złotokłos, Złotokłos8.000,00
329Spółdzielnia Pracy "CUKRY NYSKIE", Nysa8.000,00
330Dariusz Śmierciak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DAR-MEB", Stary Sącz8.000,00
331TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Radzymin8.000,00
332TREFL Spółka Akcyjna, Sopot8.000,00
333Tropicana sp. z o.o., Krosno8.000,00
334VIMEX sp. z o.o., Gliwice8.000,00
335Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem", Kielce8.000,00
336Zakład Doświadczalny "ECHO-SON" Spółka Akcyjna, Puławy8.000,00
337Zakład Elektroniki Medycznej Marp Electronic sp. z o.o., Kraków8.000,00
338Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX" - Krzysztof Pająk, Kalwaria Zebrzydowska8.000,00
339Zakład Podzespołów Indukcyjnych "INDEL" sp. z o.o., Brzeziny8.000,00
340Zakład Porcelany i Porcelitu "CHODZIEŻ" Spółka Akcyjna, Chodzież8.000,00
341Zakład Produkcji Cukierniczej "BULIK" Bogdan Bulik, Marki8.000,00
342Zakład Produkcyjno-Handlowy "ARGO" sp. z o.o., Łańcut8.000,00
343Zakład Przemysłu Cukierniczego "Milanówek" Bogumił Sobieraj, Milanówek8.000,00
344Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Ingremio-Peszel", Bolesław8.000,00
345Zakład Stolarsko-Tapicerski "MARIDEX" Maciej Musialski, Olszowa8.000,00
346Zakład Tworzyw Sztucznych "HAGMED" - Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, Rawa Mazowiecka8.000,00
347Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna, Otmuchów8.000,00
348ZPUE Spółka Akcyjna, Włoszczowa8.000,00
349"BAUMAT" sp. z o.o., Toruń7.800,00
350PPHU "GRACJA" Piotr Konrad Zakrzewski, Otwock-Świder7.800,00
351Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet Spółka Akcyjna, Pułtusk7.800,00
352Willa Invest sp. z o.o., Warszawa7.800,00
353"BRODD PRODUCTS POLONIA Przedsiębiorstwo Szwedzko-Polskie" sp. z o.o., Chorzów7.700,00
354"JK" sp. z o.o., Lublin7.650,00
355"VINI" Liliana Lehrer Rychel, Rogoźnik7.650,00
356Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Biofuturo, Czesław Władysław Meus, Kraków7.650,00
357Symbio Polska Spółka Akcyjna, Warszawa7.650,00
358A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert sp. z o.o., Gołdap7.500,00
359CONSULT Monika Wachowiak, Krotoszyn7.500,00
360Stowarzyszenie Producentów Wag w Polsce, Lublin7.400,00
361Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLDAUN" - sp. z o.o., Bilcza7.331,00
362BAJP Barbara Buczek, Stadła7.300,00
363FHU "ARMET" Marek Przewoźnik, Przeczyca7.300,00
364Rodium Kotwica - Słapiński Spółka Jawna, Kraków7.300,00
365Sklep Jubilerski "SEZAM" Bogdan Buczek, Stary Sącz7.300,00
366Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-QUADRO" sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza7.250,00
367Gmina Bliżyn7.200,00
368"AURA MEBLE" sp. z o.o., Kalisz Pomorski7.000,00
369Zakład Produkcji Cukierniczej "Ka-Maj" sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Płońsk6.999,00
370Zakład Dziewiarski DEPOL DEPERAS Spółka Jawna, Żygląd6.897,50
371"Wolność" sp. z o.o., Elbląg6.832,50
372PHUP WOL-HURT-SERVICE Roman Wolski, Ewa Wolska, Lublin6.786,38
373"KUVERT POLSKA" sp. z o.o., Przyprostynia6.750,00
374"CARO" sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Zielona Góra6.500,00
375Firma DeF Szczepan Dębiński, Zagórz6.500,00
376KONPOL - Wojciech Konopczyński; Studio Krawieckie "Borkowscy" s.c., Wołomin6.500,00
377Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PAULA" Witold Wicher, Lipnica6.500,00
378Tartak Usługowo-Produkcyjny Bogdan Manelski, Urszulewo6.500,00
379Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Piotr Radziszewski, Brańsk6.250,00
380"KARWIT" Zakład Wyrobów Cukierniczych Tadeusz Matyszkiel, Kalisz6.098,50
381Fabryka Pieczywa Cukierniczego "SAN" - Pajda sp. z o.o., Jarosław6.098,50
382"LUPUS W. I K. Macijewicz Spółka Jawna", Elbląg6.000,00
383Firma Wielobranżowa TETO-LEDER Tomasz Bogusław Tomaszewski, Warszawa6.000,00
384LEMAX Tadeusz Warszawski, Aleksandrów Łódzki6.000,00
385Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ALLES" Alicja Wojciechowska, Głowno6.000,00
386Zakład Tartaczny Waldemar Kleniewski, Adamów6.000,00
387"CHOJMEX" Roman Moś, Chojęcin Szum5.850,00
388DOM-BUD Kazimierz Stachowiak, Lipno5.750,00
389Firma Wielobranżowa "Iltrans" Jan Ilnicki, Ośno Lubuskie5.700,00
390Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAWA" K. Nigro, G. Nigro Spółka Jawna, Świdnik5.407,50
391Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "MALTEX" Spółka Jawna, Jarosław Malak, Waldemar Malak, Bydgoszcz5.387,72
392Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "RÓŻA" Dorota Różycka, Działoszyn5.330,00
393"POLY-SOFT" Jarosław Kałucki, Tuliszków5.300,00
394Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Warszawa5.200,00
395"Eurobent" sp. z o.o., Świdnica5.084,40
396"Famor" Spółka Akcyjna, Bydgoszcz5.000,00
397"KPML Investment & Business Consulting" sp. z o.o., Warszawa5.000,00
398"PPHU Limba Ryszard Majewski i Tomasz Szerel" Spółka Jawna, Kukowo5.000,00
399DEBRA Piotr Tadeusz Stanik, Mosina5.000,00
400FHUP "Consult-Food" Piotr Edmund Nocoń, Szczecin5.000,00
401Firma Grajan Export-Import Handel Detaliczny Janusz Łukaszów, Gierałcice5.000,00
402Firma Produkcyjno-Handlowa "Galanteria Drzewna" Andrzej Pabian, Ciężkowice5.000,00
403Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych "GZUT" Spółka Akcyjna, Gliwice5.000,00
404Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida", Nidzica5.000,00
405Nyborg-Mawent Spółka Akcyjna, Malbork5.000,00
406Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych Spółka Akcyjna, Gdynia5.000,00
407Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CORPOL" sp. z o.o., Kielce5.000,00
408Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PALLAP Paweł Braun, Gródek5.000,00
409Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Montechem" Krzysztof Jan Płach, Kędzierzyn-Koźle5.000,00
410Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Serwis-Centrum" sp. z o.o., Bydgoszcz5.000,00
411Stocznia Koźle sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle5.000,00
412Stogda Ship Design & Engineering sp. z o.o., Gdańsk5.000,00
413Usługowy Zakład Stolarski Józef Rzepa, Siedlec5.000,00
414Seatech Engineering sp. z o.o., Gdańsk5.000,00
415"FORMES" sp. z o.o., Wygoda4.898,96
416Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek "AIRPOL" sp. z o.o., Poznań4.898,96
417Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "IRGRADEX" Grażyna Okińska, Jerzy Rubinkowski s.c., Piotrowice4.856,25
418SF-FILTER sp. z o.o., Lubin4.823,76
419Zakład Przetwórstwa Drzewnego "Holzwelt" sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski4.800,00
420"DEF" sp. z o.o., Zagórz4.750,00
421"Forest Logistyka" sp. z o.o., Wrocław4.750,00
422WAMAR-SOSENKA Marian Jaśkowiak, Marcin Jaśkowiak s.c., Gądki4.750,00
423BRADRO Paweł Braun, Maciej Droździewicz Spółka Jawna, Nowosiółki4.500,00
424Kazimierz Pozorski, Jerzy Wysocki PPUH DREWPAL s.c., Szlachta4.500,00
425P.P.H.U. PIMAX Piotr Rogoziński, Psary Małe4.500,00
426Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "MASSIV-HOLZ" sp. z o.o., Sędziszów Małopolski4.500,00
427"FILATI" Mirosław Kubiak, Ewa Kardas-Kubiak s.c., Opiesin4.350,54
428"REFAS" sp. z o.o., Mszana Dolna4.250,00
429Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAT-TAR" Spółka Jawna, Władysław i Dorota Matuszkiewicz, Koźminiec4.250,00
430Zakład Drzewny Karol Grzywacz, Lidia Grzywacz Spółka Jawna, Zadobrze4.250,00
431Zakład Przerobu Drewna WALD-B Spółka Jawna, A. Bugajski, S. Bugajski, W. Bugajski, Wymysłów4.250,00
432Polska Izba Lnu i Konopi, Poznań4.188,62
433Jerzy Bigos Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "HEJS", Rudnik nad Sanem4.106,21
434Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PROMIS" Joanna Pankowska, Wolsztyn4.100,00
435"PANTA" sp. z o.o., Łódź4.000,00
436Firma Produkcyjno-Handlowa BSG Barbara Maria Gregorczyk, Krzeszowice4.000,00
437KAGERO PUBLISHING sp. z o.o., Lublin4.000,00
438Krawiectwo Wyrób Sprzedaż Import Export Mariusz Piotr Duszyński, Szczecin4.000,00
439Przedsiębiorstwo Produkcyjne Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług "DREWMEX" sp. z o.o., Ściechów4.000,00
440Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane "ZETBEER" sp. z o.o., Orzeszkowo4.000,00
441Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "GALICJA-ART" sp. z o.o., Gorlice4.000,00
442Suwalskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WITAL" Kolenkiewicz, Uździło Spółka Jawna, Suwałki4.000,00
443Zakład Produkcji Dziewiarskiej "aWe" Włodzimierz Wesoły, Aleksandrów Łódzki4.000,00
444"Calze Ori" Spółka Jawna M.R. Olejniczak, Łódź3.995,00
445Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAMAR" - Mariusz Nawrocki, Żagań3.842,70
446"DELTA+" Wojciech Niźnikowski, Dariusz Niźnikowski, Arkadiusz Pasik s.c., Brzeziny3.840,00
447"INFO-GLOBAL" Marek Dąbrowski, Dariusz Śron Spółka Jawna, Ostrów Wielkopolski3.800,00
448V&B Flamy Block sp. z o.o., Gogolin3.750,00
449"DĄB-WEL" Justyna Grau-Brzóska, Krzysztof Kiszkiel Spółka Jawna, Warszawa3.700,00
450Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "LEGS" sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki3.675,00
451Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MARTPOL" Export-Import Beata Martynowicz, Szprotawa3.652,50
452"DREWNOM"-Produkcja-Handel-Usługi Lucyna Niemiec, Strzyżów3.600,00
453"BAZDREW" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Andrzej Kutnik, Bysław3.500,00
454"JURAND" Andrzej Niemyt, Wąbrzeźno3.500,00
455DRUK Markuszewscy sp. z o.o., Gdańsk3.500,00
456F. H. U. "Import-Export" Grażyna Stachura, Suchedniów3.500,00
457HAMAR A. M. Benedykcińscy Spółka Jawna, Włocławek3.500,00
458P. P. H. U. "DREW-HURT" Dariusz Łukasik, Biłgoraj3.500,00
459Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SOD" M. Strugliński, B. Obst Spółka Jawna, Turek3.500,00
460Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "OPTYMEX" sp. z o.o., Wudzyn3.500,00
461RYNEK MODY Alicja Gajos, Zielonka3.500,00
462VENT Kamiński i Spółka, Spółka Jawna, Kraków3.500,00
463Textylia dla domu "SAM" - Błażej Bajon, Miejska Górka3.255,00
464"CEBA" sp. z o.o., Wrocław3.250,00
465"SILVA" Zakład Drzewny sp. z o.o., Słupsk3.250,00
466BRELL A. Kusiński, B. Frączek Spółka Jawna, Warszawa3.250,00
467Przedsiębiorstwo Drzewne Tartak Góra sp. z o.o., Góra3.250,00
468Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KOPGARD" sp. z o.o., Kolonowskie3.250,00
469Zakład Produkcyjno-Usługowy i Handel Drewnem DREW-MAR Mariusz Śniatała, Jastrowie3.250,00
470Zakład Przemysłu Drzewnego Henryk Zawartko, Sędziszów3.250,00
471Zakład Produkcyjno-Handlowy PINUS II Artur Nagier, Ulanów3.168,00
472"DAK HOLZ Biuro Handlu Zagranicznego" sp. z o.o., Łomianki3.100,00
473P. H. U. DRIADA Ludwika Tepling, Korzeńsko3.000,00
474Przedsiębiorstwo Exportowo-Importowe "BOSS" sp. z o.o., Kurzyna Średnia3.000,00
475Przedsiębiorstwo Handlowe HAMAR Spółka Jawna B. i H. Grzesiak, Gdynia3.000,00
476Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROOT.BD Beata Jachimowska, Sulechów3.000,00
477Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Duraj, Chojnice3.000,00
478Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DOLUX-M" Leszek Lubiejewski, Zalewo3.000,00
479Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "KORA" Zygmunt Czerwiński, Marek Murawski s.c., Krasnoborki3.000,00
480Zakład Remontowo-Budowlany i Rolny "ZR-BIR SIERNIKI" sp. z o.o., Sierniki3.000,00
481Biuro Handlu Zagranicznego Pilski Przemysł Drzewny Spółka Jawna Zdzisław Brózda, Tomasz Brózda, Złotów2.900,00
482THOMAS TIMBER TRADE Przedsiębiorstwo Handlowe Tomasz Andrzej Brózda, Złotów2.900,00
483Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Gorzów Wielkopolski2.900,00
484"MICROSTER" Zakład Elektronicznych Urządzeń Sterujących Zdzisław Jerzykowski, Katowice2.750,00
485Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "POLDREW" sp. z o.o., Lidzbark2.750,00
486P. P. H. INTER-TOP Dariusz Grzejszczyk, Dariusz Jaskłowski s.c., Warszawa2.700,00
487Dom i Rekreacja sp. z o.o., Olsztyn2.650,00
488"DREWPOL" HMH Mieczysław Gajdel, Henryk Szmyciński, Grzegorz Sobolewski Spółka Jawna, Osina2.637,28
489Unia Własności Pracowniczej - Izba Gospodarcza, Warszawa2.600,00
490DREWEX Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług sp. z o.o., Mieszkowice2.501,00
491"Fenix-Metal - Biuro Handlu Zagranicznego" sp. z o.o., Warszawa2.500,00
492"STOLAR" sp. z o.o., Świekatowo2.500,00
493"ZENPOL" sp. z o.o., Sulechów2.500,00
494FRUMAX Jarosław Palewski, Koszalin2.500,00
495PAPDREW Paweł Śmiałowski, Reinhold Czapski s.c., Śliwice2.500,00
496Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Mardom" Jan Walaszek, Lipniki Stare2.500,00
497Stolarstwo Tomasz Wróbel, Wólka Tanewska2.500,00
498Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KARO" Wojciech Megier, Lipnica2.400,00
499SOBEX sp. z o.o., Drezdenko2.400,00
500Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "JAWOR" Witold Nowak, Połajewo2.300,00
501Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Gliwice2.300,00
502"Łąccy-Kołczygłowy" sp. z o.o., Kołczygłowy2.250,00
503Tartak Usługowo-Produkcyjny "TARSKOL" Sylwester Skolimowski, Olszanka2.250,00
504REGIS sp. z o.o., Kraków2.180,09
505Fabryka Wentylatorów "FAWENT" Spółka Akcyjna, Chełm Śląski2.144,80
506"AUTO-MDM" Mirosław Durak, Wsola2.000,00
507"Colex" sp. z o.o., Zgierz2.000,00
508"Dendrom" Centrum Ogrodnicze Ireneusz Melcer, Reda2.000,00
509"Peter Renz" sp. z o.o., Grójec2.000,00
510"Terplast" sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Sieradz2.000,00
511ABET-BIS Spółka Jawna Jerzy Banaszewski, Bogdan Tutak i Wspólnicy, Łódź2.000,00
512Agencja Celna Complex Sad Małgorzata Sochaj, Gdynia2.000,00
513Agencja Handlowa SAGITTA Import-Eksport R. J. Krajewscy, Renata Krajewska, Zaniemyśl2.000,00
514Bezalin Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała2.000,00
515BWT sp. z o.o., Międzyrzec Podlaski2.000,00
516Centrum Taśm i Pasów Szczepan Jurek, Wrocław2.000,00
517Firma "TARO" Roman Grudziński Spółka Jawna, Tymienice2.000,00
518Forsped Agencja Celna Marcin Frygier, Kwidzyn2.000,00
519Margot Bis, Grzegorz Gajda, Grodzisk Mazowiecki Odrano Wola2.000,00
520Pavrex Renata Pawłowska, Warszawa2.000,00
521Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe VIOLANA Zdzisław Wilk, Łódź4.000,00
522Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Czarnecki" Zdzisław Czarnecki, Łódź2.000,00
523STAPOL - Zakład Wielobranżowy Zdzisław Staszków, Człuchów2.000,00
524Voith Turbo sp. z o.o., Majków Duży2.000,00
525Zakład Elektroniki Przemysłowej "Enika" sp. z o.o., Łódź2.000,00
526Zakład Maszyn Elektrycznych "EMIT" Spółka Akcyjna, Żychlin2.000,00
527"BASTEX" sp. z o.o., Łódź1.995,00
528"CAMIZA" Dziewiarstwo Maszynowe Liliana Olesińska-Lis, Sosnowiec1.995,00
529Firma Dziewiarsko-Handlowa MARWEL Grażyna Brzezińska, Głogów1.995,00
530Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "DOLWIS" Spółka Akcyjna, Leśna1.995,00
531Zakłady Drzewne "MADREW" Władysław Nowak, Krzysztof Nowak s.c., Siepraw1.922,35
532"DREWPOL" sp. z o.o., Osina1.905,24
533PPHU "POL-TRAK" Jacek Dropek, Piotr Kopeć s.c., Marcinkowo1.900,00
534"SIGMA" Janina Miranowska, Poznań1.882,00
535Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Wrocław1.850,00
536Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok1.850,00
537Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Szczecin1.850,00
538Izba Rzemieślnicza, Łódź1.850,00
539Izba Rzemieślnicza, Rzeszów1.850,00
540Izba Rzemieślnicza, Opole1.850,00
541Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Słupsk1.850,00
542Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Lublin1.850,00
543Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Bydgoszcz1.850,00
544Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warszawa1.850,00
545Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Olsztyn1.850,00
546"HADIP" Firma Handlowo-Produkcyjna Tadeusz Wółkiewicz, Przasnysz1.750,00
547"PRODREW" Produkcja Handel Usługi Piotr Józef Próchniewicz, Szczytno1.750,00
548Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "CORIN" B. i M. Hanczka Spółka Jawna, Pabianice1.500,00
549Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Krajowego "MERCATOR Kraczkowski Stefan" Stefan Kraczkowski, Helena Kraczkowska s.c., Zamość1.250,91
Razem151.702.727,42