Nadanie stopnia generała brygadiera oraz nadbrygadiera.

Monitor Polski

M.P.2010.65.837

Akt indywidualny
Wersja od: 17 września 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
o nadaniu stopnia generała brygadiera oraz nadbrygadiera

nr 112-33-2010

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję:

stopień generała brygadiera

nadbrygadierowi Wiesławowi LEŚNIAKIEWICZOWI

stopień nadbrygadiera

starszemu brygadierowi Piotrowi KWIATKOWSKIEMU