Law Journal

Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Dz.U.2021.541 t.j. | ustawa z dnia 21 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Dz.U.2016.1819 | rozporządzenie z dnia 21 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Dz.U.2016.1798 | rozporządzenie z dnia 21 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2016.2036 | ustawa z dnia 21 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2016.2037 | ustawa z dnia 21 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2016.2005 | ustawa z dnia 21 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U.2016.2043 | ustawa z dnia 21 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.2020 | ustawa z dnia 21 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla zabawek.

Dz.U.2019.1816 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy budżetowej na rok 2016.

Dz.U.2016.1759 | ustawa z dnia 20 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2016.1747 | rozporządzenie z dnia 19 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru.

Dz.U.2016.1917 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju.

Dz.U.2016.1918 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft.

Dz.U.2016.1919 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby.

Dz.U.2016.1929 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Dz.U.2016.1967 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły

Dz.U.2016.1959 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej.

Dz.U.2016.1914 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker.

Dz.U.2016.1818 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Dz.U.2016.1911 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna.

Dz.U.2016.1915 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Dz.U.2016.1938 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły.

Dz.U.2016.1813 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły.

Dz.U.2016.1841 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 123/15.

Dz.U.2016.2198 | wyrok z dnia 18 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2016.1723 | rozporządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt utracił moc

Sposoby ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2016.1804 | rozporządzenie z dnia 17 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Metoda badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG).

Dz.U.2016.1763 | rozporządzenie z dnia 14 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Metody badania jakości biopaliw ciekłych.

Dz.U.2016.1802 | rozporządzenie z dnia 14 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Gospodarka finansowa Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2016.1745 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2016.1734 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2016 r.

Dz.U.2016.1702 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2016 r.

Dz.U.2016.1701 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dodatkowej za 2016 r.

Dz.U.2016.1708 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności za zazielenienie za 2016 r.

Dz.U.2016.1707 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2016 r.

Dz.U.2016.1706 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2016 r.

Dz.U.2016.1704 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do zwierząt za 2016 r.

Dz.U.2016.1703 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.

Dz.U.2016.1705 | rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Dz.U.2016.1710 | rozporządzenie z dnia 11 października 2016 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 24/15.

Dz.U.2016.2197 | wyrok z dnia 11 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/15.

Dz.U.2016.2200 | wyrok z dnia 11 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Lubrańca w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2016.1672 | rozporządzenie z dnia 10 października 2016 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego.

Dz.U.2016.1700 | rozporządzenie z dnia 10 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób oraz szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Dz.U.2019.573 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów.

Dz.U.2016.1742 | rozporządzenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt obowiązujący