Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.

Dz.U.2017.197 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dz.U.2017.224 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.168 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2017.175 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2017.178 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.158 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne.

Dz.U.2017.170 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2017.165 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2017.185 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Krajowa sieć obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2017.148 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Metody badania jakości gazu skroplonego (LPG) .

Dz.U.2017.159 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Test umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Dz.U.2017.195 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2017.153 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2017.152 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2017.157 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2017.154 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dz.U.2020.1780 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Konto w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie.

Dz.U.2017.174 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.

Dz.U.2017.133 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób uiszczania i wysokość opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika.

Dz.U.2017.112 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Legitymacje służbowe w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2017.94 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ocena kwalifikacyjna radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2017.101 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Określenie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Dz.U.2017.95 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2021.862 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzony przez przedsiębiorcę okrętowego.

Dz.U.2017.147 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2017.115 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dz.U.2017.126 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Utrwalanie obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2017.93 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2017.145 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2017.66 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Dz.U.2017.169 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2018.553 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

Dz.U.2017.150 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Badania okresowe i kontrolne policjantów.

Dz.U.2017.110 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2017.74 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Audyty morskich jednostek edukacyjnych.

Dz.U.2017.222 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący