Law Journal

Przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dz.U.2018.117 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.115 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2018.114 t.j. | ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.107 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.U.2018.105 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Ministerstwa Środowiska.

Dz.U.2018.104 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.U.2018.102 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2018.101 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2018.99 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2018.98 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2018.97 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2018.96 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2018.95 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Dz.U.2018.94 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.U.2018.93 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2018.92 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Poprawka do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych. Wiedeń.2005.07.08.

Dz.U.2018.89 | umowa międzynarodowa z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2018.88 | ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady finansowania nauki.

Dz.U.2018.87 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.86 | ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Odpowiedzialność majątkowa żołnierzy.

Dz.U.2018.85 t.j. | ustawa z dnia 25 maja 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zespół do przygotowania zadań na egzamin radcowski.

Dz.U.2018.84 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

Dz.U.2018.80 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.79 | ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.62 | ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.

Dz.U.2018.55 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pomoc psychologiczna udzielana weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.

Dz.U.2018.54 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2018.50 | ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków.

Dz.U.2018.49 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewniach metali.

Dz.U.2018.48 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy.

Dz.U.2018.46 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Pilotaż morski.

Dz.U.2018.38 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego.

Dz.U.2018.34 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej. Genewa.1966.02.15.

Dz.U.2018.31 | umowa międzynarodowa z dnia 15 lutego 1966 r. | Akt obowiązujący

Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Dz.U.2018.29 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych.

Dz.U.2018.28 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny.

Dz.U.2018.20 | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/14.

Dz.U.2018.16 | wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/16.

Dz.U.2018.15 | wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego.

Dz.U.2018.14 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy