Law Journal

Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów.

Dz.U.2021.705 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.293 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/15.

Dz.U.2017.336 | wyrok z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych.

Dz.U.2017.329 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja i procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2017.334 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym.

Dz.U.2017.313 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2017.516 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko.

Dz.U.2020.1727 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyznaczenie centralnego biura łącznikowego.

Dz.U.2017.300 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji.

Dz.U.2017.307 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.324 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Dz.U.2017.296 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

Dz.U.2017.309 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.299 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r.

Dz.U.2017.316 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dz.U.2017.322 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Dz.U.2017.312 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego.

Dz.U.2017.332 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

Dz.U.2018.1337 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2017.269 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Sztandar Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandar izb administracji skarbowej.

Dz.U.2017.306 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Tytuły żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2017.480 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Dz.U.2017.294 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2017.305 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.

Dz.U.2018.626 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2017.289 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dz.U.2020.481 t.j. | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kształcenie na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

Dz.U.2017.256 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2017.507 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Dz.U.2017.624 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kart i tabliczek tożsamości.

Dz.U.2017.491 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2017.287 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2017.252 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2017.254 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2017.274 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2017.318 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.244 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dz.U.2017.573 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansach publicznych.

Dz.U.2017.659 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.724 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019).

Dz.U.2017.542 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018).

Dz.U.2017.575 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Cyprianka (PLH040013).

Dz.U.2017.558 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014).

Dz.U.2017.557 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056).

Dz.U.2017.571 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001).

Dz.U.2017.555 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001).

Dz.U.2017.596 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053).

Dz.U.2017.554 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kozie (PLH320010).

Dz.U.2017.535 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Konradowie (PLH020008).

Dz.U.2017.583 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Leniec nad Wierzycą (PLH220073).

Dz.U.2017.560 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Mechowisko Manowo (PLH320057).

Dz.U.2017.529 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054).

Dz.U.2017.553 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002).

Dz.U.2017.548 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Skwierzyna (PLH080041).

Dz.U.2017.566 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013).

Dz.U.2017.588 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący