Law Journal

Tryb ustanawiania górniczych filarów ochronnych i udzielanie zezwoleń na eksploatację w obrębie tych filarów.

Dz.U.1959.5.30 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu.

Dz.U.1959.4.26 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U.1959.4.25 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej. Paryż.1955.10.12.

Dz.U.1959.4.24 | umowa międzynarodowa z dnia 12 października 1955 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1959.

Dz.U.1959.3.23 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Wykazy pracowników młodocianych.

Dz.U.1959.2.19 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dz.U.1959.2.18 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

Dz.U.1959.2.17 | rozporządzenie z dnia 7 października 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U.1959.2.15 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Funduszu Handlowych Kredytów Zagranicznych.

Dz.U.1959.2.14 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1958 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb wymierzania kar przez urzędy górnicze.

Dz.U.1959.2.13 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego.

Dz.U.1959.2.12 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Australię Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1959.1.10 | oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Ghany i Indonezji do Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1959.1.9 | oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie przy podziale i rozgraniczaniu nieruchomości na terenach budownictwa domów jednorodzinnych.

Dz.U.1959.1.1 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Powiatowych w Nowym Bytomiu i w Rudzie oraz utworzenie Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.

Dz.U.1958.77.408 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Opłaty pobierane przy wydawaniu pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie.

Dz.U.1958.77.403 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Określenie właściwości do wydawania zezwoleń na działalność w zakresie handlu zagranicznego.

Dz.U.1958.77.402 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na I kwartał 1959 r.

Dz.U.1958.77.400 | ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy na rok 1959.

Dz.U.1958.77.399 | ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Samorząd robotniczy.

Dz.U.1958.77.397 | ustawa z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym.

Dz.U.1958.77.396 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim.

Dz.U.1958.76.393 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województwa łódzkiego i miasta Łodzi.

Dz.U.1958.76.391 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw bydgoskiego i gdańskiego.

Dz.U.1958.76.390 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych województw.

Dz.U.1958.76.389 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego autobusami i samochodami ciężarowymi rejestrowanymi w kraju.

Dz.U.1958.76.388 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Kredyty dodatkowe na 1958 r.

Dz.U.1958.75.382 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.

Dz.U.1958.74.381 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niższego personelu pomocniczo-lekarskiego.

Dz.U.1958.74.380 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1958.74.379 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.

Dz.U.1958.74.377 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Jordanii do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Dz.U.1958.73.372 | oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy

Orzekanie o inwalidztwie i zaliczanie do jednej z grup inwalidów.

Dz.U.1958.73.368 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Sposób uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1958.73.366 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Bojanowo w powiecie rawickim i Pogorzela w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1958.73.365 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy prawa o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.1958.72.358 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dz.U.1958.72.357 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Narodowy Bank Polski.

Dz.U.1958.72.356 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1958.71.355 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Ghany w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Dz.U.1958.71.354 | oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Bochni w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1958.71.349 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc