Law Journal

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez kościoły i inne związki wyznaniowe.

Dz.U.1959.23.150 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

Dz.U.1959.23.145 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1959.22.140 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1959 r. | Akt jednorazowy

Protokół zmieniający Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze. Londyn.1953.10.01.

Dz.U.1959.22.137 | umowa międzynarodowa z dnia 1 października 1953 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Irak Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.

Dz.U.1959.21.135 | oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1959 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach adwokatów.

Dz.U.1959.21.134 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Koszty postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych.

Dz.U.1959.21.133 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.

Dz.U.1959.21.131 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1959 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

Dz.U.1959.21.130 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje wymagane od lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

Dz.U.1959.20.128 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych.

Dz.U.1959.20.126 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 29) dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej. Genewa.1930.06.28.

Dz.U.1959.20.122 | umowa międzynarodowa z dnia 28 czerwca 1930 r. | Akt obowiązujący

Japonia-Polska. Traktat handlowy. Tokio.1958.04.26.

Dz.U.1959.19.120 | umowa międzynarodowa z dnia 26 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Umowa o uregulowaniu nie załatwionych spraw majątkowych. Praga.1958.03.29.

Dz.U.1959.19.118 | umowa międzynarodowa z dnia 29 marca 1958 r. | Akt obowiązujący

Jugosławia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej. Warszawa.1958.01.16.

Dz.U.1959.19.116 | umowa międzynarodowa z dnia 16 stycznia 1958 r. | Akt obowiązujący

Jugosławia-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym. Warszawa.1958.01.16.

Dz.U.1959.19.114 | umowa międzynarodowa z dnia 16 stycznia 1958 r. | Akt obowiązujący

Kuratorzy sądowi dla nieletnich.

Dz.U.1959.18.113 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Uposażenie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U.1959.18.112 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom.

Dz.U.1959.18.109 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1959.17.108 | obwieszczenie z dnia 2 marca 1959 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Indonezję Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1959.17.107 | oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1959 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Dz.U.1959.17.102 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od pracowników nadzoru pedagogicznego nad średnimi szkołami medycznymi.

Dz.U.1959.17.101 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ustrzykach Dolnych.

Dz.U.1959.17.100 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Dokształcanie oraz kontrola nauki zawodu młodocianych zatrudnionych w zakładach pracy.

Dz.U.1959.17.99 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Funduszu Postępu Technicznego w resorcie gospodarki komunalnej.

Dz.U.1959.17.97 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U.1959.17.93 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na dany rok w przedsiębiorstwach handlowych.

Dz.U.1959.17.92 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1959.17.91 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1959.17.90 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 1959.

Dz.U.1959.16.89 | ustawa z dnia 12 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Skwierzynie Sądu Powiatowego w Międzyrzeczu.

Dz.U.1959.15.84 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.

Dz.U.1959.15.83 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Sfinansowanie ponadplanowego eksportu w roku 1958.

Dz.U.1959.14.76 | ustawa z dnia 10 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1959.13.72 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1959 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1959.11.61 | ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1959.11.60 | ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Islandię Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U.1959.9.55 | oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy