Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1959.35.215 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1959 r. | Akt jednorazowy

Układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych. Chicago.1944.12.07.

Dz.U.1959.35.213 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 1944 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Chicago.1944.12.07.

Dz.U.1959.35.212 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 1944 r. | Akt obowiązujący

Określenie rodzajów prac w rolnictwie nie wymagających kwalifikacji zawodowych.

Dz.U.1959.34.209 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie gruźlicy bydła.

Dz.U.1959.34.208 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Dodatki funkcyjne dla sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów sądowych.

Dz.U.1959.34.207 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Lubaczowie.

Dz.U.1959.34.206 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1952 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1959.33.201 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1959 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Pasłęce.

Dz.U.1959.33.200 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1959 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie metalami nieżelaznymi.

Dz.U.1959.33.198 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania niektórych pracowników państwowych zakładów pomocy społecznej.

Dz.U.1959.33.193 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Konwencja w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin. Paryż.1951.04.18.

Dz.U.1959.33.191 | umowa międzynarodowa z dnia 18 kwietnia 1951 r. | Akt obowiązujący

Wypowiedzenie przez Polskę Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.

Dz.U.1959.32.190 | oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1959 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1959.31.184 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Wstępne i okresowe badania lekarskie młodocianych zatrudnionych w zakładach pracy.

Dz.U.1959.30.180 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe i pozwolenia na wywóz towarów za granicę.

Dz.U.1959.29.177 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Słupcy.

Dz.U.1959.29.176 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Udowadnianie przychodów z imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz płatności podatku obrotowego od tych imprez.

Dz.U.1959.29.175 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Kwarantanna zewnętrzna roślin.

Dz.U.1959.28.171 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie gruźlicy.

Dz.U.1959.27.170 | ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie niedozwolonego wyrobu spirytusu.

Dz.U.1959.27.169 | ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o ochronie granic państwowych.

Dz.U.1959.27.168 | ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Utrzymanie czystości i porządku w miastach i osiedlach.

Dz.U.1959.27.167 | ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie kuratorów zawodowych dla nieletnich.

Dz.U.1959.26.164 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Pomoc lecznicza dla żołnierzy i ich rodzin.

Dz.U.1959.26.163 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki uzyskiwania kolejowych świadczeń rentowych przez repatriantów.

Dz.U.1959.25.161 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Umowa o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej. Warszawa.1958.06.13.

Dz.U.1959.25.159 | umowa międzynarodowa z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt obowiązujący

Ratyfikacja przez Jugosławię Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.

Dz.U.1959.24.158 | oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Panamę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.

Dz.U.1959.24.156 | oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Sądu Powiatowego w Zambrowie.

Dz.U.1959.24.155 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Określenie tytułu zawodowego dla osób kończących studia w wieczorowych szkołach inżynierskich.

Dz.U.1959.24.154 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przejmowania nieruchomości na pokrycie niektórych zaległych zobowiązań wobec Państwa.

Dz.U.1959.24.153 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U.1959.24.151 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1959 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez kościoły i inne związki wyznaniowe.

Dz.U.1959.23.150 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

Dz.U.1959.23.145 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1959.22.140 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1959 r. | Akt jednorazowy

Protokół zmieniający Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze. Londyn.1953.10.01.

Dz.U.1959.22.137 | umowa międzynarodowa z dnia 1 października 1953 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Irak Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.

Dz.U.1959.21.135 | oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1959 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach adwokatów.

Dz.U.1959.21.134 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Koszty postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych.

Dz.U.1959.21.133 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.

Dz.U.1959.21.131 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1959 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

Dz.U.1959.21.130 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje wymagane od lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

Dz.U.1959.20.128 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych.

Dz.U.1959.20.126 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1959 r. | Akt utracił moc