Dziennik Ustaw

Składanie ślubowania przy pierwszym mianowaniu na stanowisko nauczyciela akademickiego.

Dz.U.1974.25.150 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1974.25.149 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

Dz.U.1974.25.148 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Pakistan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej. Islamabad.1973.03.02.

Dz.U.1974.25.146 | umowa międzynarodowa z dnia 2 lutego 1973 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dz.U.1974.24.142 | ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dz.U.1974.23.140 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1974.23.139 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1974.23.138 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1974 r. | Akt jednorazowy

Cypr-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury. Nikozja.1973.02.01.

Dz.U.1974.23.136 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lutego 1973 r. | Akt obowiązujący

Ograniczenie palenia tytoniu ze względów zdrowotnych.

Dz.U.1974.22.135 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U.1974.22.132 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt jednorazowy

Ghana-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Akra.1973.03.01.

Dz.U.1974.22.129 | umowa międzynarodowa z dnia 1 marca 1973 r. | Akt obowiązujący

Zasady ustalania dodatku do renty za kooperację w produkcji rolnej.

Dz.U.1974.21.128 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Zasiłki rodzinne.

Dz.U.1974.21.127 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Pomoc postpenitencjarna.

Dz.U.1974.21.126 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Niektóre ulgi i przywileje przysługujące inwalidom wojennym i wojskowym.

Dz.U.1974.21.124 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów.

Dz.U.1974.21.123 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Najniższe emerytury i renty.

Dz.U.1974.21.122 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1974.21.121 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1974.21.120 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1974 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.

Dz.U.1974.21.119 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.

Dz.U.1974.21.118 | ustawa z dnia 29 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Dz.U.1974.21.116 | ustawa z dnia 29 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Urząd Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1974.21.115 | ustawa z dnia 29 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego. Warszawa.1974.04.09.

Dz.U.1974.20.108 | umowa międzynarodowa z dnia 9 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.

Dz.U.1974.19.104 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Dz.U.1974.18.102 | oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1974.18.100 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Geologii.

Dz.U.1974.18.99 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1974.17.98 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1974.17.96 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1974 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw wyższych szkół ekonomicznych.

Dz.U.1974.17.95 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1974.17.93 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.

Dz.U.1974.16.89 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Rumunia-Polska. Konwencja konsularna. Bukareszt.1973.03.24.

Dz.U.1974.15.87 | umowa międzynarodowa z dnia 24 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania programu zagospodarowania lasu i jego zatwierdzanie.

Dz.U.1974.14.86 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1974.14.83 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1974.13.78 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Ochrona porządku na kolejach rozrywkowych, linowych i linowo-terenowych.

Dz.U.1974.12.77 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

Dz.U.1974.12.76 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę.

Dz.U.1974.12.75 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.

Dz.U.1974.12.73 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1974 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Dz.U.1974.11.68 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Pomoc lecznicza dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich rodzin.

Dz.U.1974.11.67 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego. Helsinki.1973.12.13.

Dz.U.1974.11.66 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego. Wiedeń.1972.07.18.

Dz.U.1974.11.65 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości.

Dz.U.1974.10.64 t.j. | ustawa z dnia 12 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Pomoc w zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa.

Dz.U.1974.10.63 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Pobór opłaty skarbowej za zameldowanie.

Dz.U.1974.10.61 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1974 r. | Akt utracił moc