Law Journal

Powierzenie Państwowym Biurom Notarialnym w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1973.24.140 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Konwencja konsularna. Sofia.1972.11.10.

Dz.U.1973.24.138 | umowa międzynarodowa z dnia 10 listopada 1972 r. | Akt utracił moc

Służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.1973.23.136 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Mali i Zambii w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U.1973.22.134 | oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Urzędu Energii Atomowej.

Dz.U.1973.22.128 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1973.21.127 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.

Dz.U.1973.21.126 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1973 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia od cła oraz ograniczenia przywozu i wywozu.

Dz.U.1973.21.125 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1973.21.123 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Opłaty za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1973.21.122 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

Dz.U.1973.21.121 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1973 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U.1973.21.120 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1973.21.119 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1973 r. | Akt jednorazowy

Uznanie "Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną - Polonia" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1973.20.115 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Diety i inne należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych.

Dz.U.1973.20.114 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych.

Dz.U.1973.19.113 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.

Dz.U.1973.19.111 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1973 r. | Akt jednorazowy

Zasady postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

Dz.U.1973.19.110 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1972.06.09.

Dz.U.1973.19.108 | umowa międzynarodowa z dnia 9 czerwca 1972 r. | Akt obowiązujący

Kuratorzy nieletnich.

Dz.U.1973.18.107 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Opłata paszportowa.

Dz.U.1973.18.106 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia i cła na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.

Dz.U.1973.17.105 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Umowa o granicznej komunikacji kolejowej. Warszawa 1972.04.07.

Dz.U.1973.16.103 | umowa międzynarodowa z dnia 7 kwietnia 1972 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty uzdrowiskowej w m. Zakopanem.

Dz.U.1973.15.102 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych.

Dz.U.1973.15.101 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.

Dz.U.1973.15.100 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.

Dz.U.1973.13.98 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych.

Dz.U.1973.13.97 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1973.13.95 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądów dla nieletnich.

Dz.U.1973.13.94 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dz.U.1973.12.92 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów, łąk i wrzosowisk.

Dz.U.1973.12.91 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1973.12.90 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Urzędu Energii Atomowej.

Dz.U.1973.12.88 | ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie kadencji rad narodowych.

Dz.U.1973.12.87 | ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu tytoniowego.

Dz.U.1973.11.86 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

Dz.U.1973.11.85 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.1973.11.82 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Dodatki dla pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej.

Dz.U.1973.11.81 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Monako.1967.05.03.

Dz.U.1973.11.78 | umowa międzynarodowa z dnia 3 maja 1967 r. | Akt obowiązujący

Zwalczanie chorób i szkodników ziemniaków.

Dz.U.1973.10.76 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

Dz.U.1973.9.67 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1973 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U.1973.8.62 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Dodatki dla sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.U.1973.8.61 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Dz.U.1973.7.53 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Organizacja zespołów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1973.7.52 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1973 r. | Akt utracił moc