Law Journal

Praktyki studentów szkół wyższych.

Dz.U.1972.14.94 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Dz.U.1972.13.93 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie pożarom lasów i obiektów budowlanych powstającym w wyniku wypalania łąk i wrzosowisk.

Dz.U.1972.12.89 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.

Dz.U.1972.12.87 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Urzędu Rezerw Państwowych.

Dz.U.1972.11.85 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1972.11.84 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1972.11.83 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości.

Dz.U.1972.11.82 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Pracy i Płac.

Dz.U.1972.11.81 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

Dz.U.1972.11.80 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1972.11.79 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej.

Dz.U.1972.11.78 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dz.U.1972.11.77 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Drobnej Wytwórczości.

Dz.U.1972.11.76 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego.

Dz.U.1972.11.75 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

Dz.U.1972.11.74 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Nauki i Techniki.

Dz.U.1972.11.73 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.1972.11.72 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Oświaty i Wychowania.

Dz.U.1972.11.71 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Dz.U.1972.11.70 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Członkostwo terytorium Saint Pierre i Miguelon oraz terytorium Komorów w Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Dz.U.1972.10.68 | oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy

Pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Dz.U.1972.9.54 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Określenie zakładów, w których ma być wykonywana kara aresztu.

Dz.U.1972.8.49 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1972 r. | Akt obowiązujący

Zm.: niektóre stawki w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U.1972.8.48 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1972.8.46 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Rumunii do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U.1972.7.43 | oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.

Dz.U.1972.7.41 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Kambodży w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1972.6.38 | oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy

Przewóz ziarna luzem na statkach morskich.

Dz.U.1972.6.37 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.

Dz.U.1972.6.36 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy

Umowa dotycząca przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym. Lake Success, Nowy Jork.1950.11.22.

Dz.U.1972.6.33 | umowa międzynarodowa z dnia 22 listopada 1950 r. | Akt obowiązujący

Zasady udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym.

Dz.U.1972.5.30 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Wyłączanie gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączanie gruntów do tego gospodarstwa.

Dz.U.1972.5.28 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.

Dz.U.1972.5.27 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1972.5.26 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dz.U.1972.5.25 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1972.5.24 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Dz.U.1972.5.23 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego. Warszawa.1971.11.25.

Dz.U.1972.4.20 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Układ o współpracy w dziedzinie komunikacji. Berlin.1971.07.16.

Dz.U.1972.4.18 | umowa międzynarodowa z dnia 16 lipca 1971 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie paszportów konsularnych.

Dz.U.1972.3.17 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1971 r. | Akt jednorazowy

Zatrudnianie absolwentów szkół wyższych oraz orzekanie o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.

Dz.U.1972.2.9 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie Stowarzyszenia Architektów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1972.2.8 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc