Law Journal

Zasady organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.1979.14.92 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Decyzja w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Dz.U.2004.90.864/17 | decyzja z dnia 24 maja 1979 r. | Akt jednorazowy

Opinia w sprawie wniosku Republiki Greckiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich.

Dz.U.2004.90.864/16 | opinia z dnia 23 maja 1979 r. | Akt jednorazowy

Maroko-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych. Warszawa.1979.05.21.

Dz.U.1983.14.69 | umowa międzynarodowa z dnia 21 maja 1979 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie siedzib oraz terytorialnego zakresu działania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.

Dz.U.1979.11.77 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie działalności usługowej przez emerytów i rencistów.

Dz.U.1979.13.87 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Europejska konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju. Strasburg. 1979.05.10.

Dz.U.2008.126.810 | umowa międzynarodowa z dnia 10 maja 1979 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U.1979.11.79 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1979 r. | Akt jednorazowy

Obszary górnicze.

Dz.U.1979.11.75 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Pierwsza kategoria zatrudnienia.

Dz.U.1979.13.86 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. Hamburg.1979.04.27.

Dz.U.1988.27.184 | umowa międzynarodowa z dnia 27 kwietnia 1979 r. | Akt obowiązujący

Terenowe fundusze odnowy zabytków.

Dz.U.1979.8.46 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rodzajów studiów prowadzonych przez wyższe szkoły morskie.

Dz.U.1979.9.57 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.

Dz.U.1979.9.55 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1979 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie dotyczące procedur licencjonowania importu. Genewa.1979.04.12.

Dz.U.1987.15.89 | umowa międzynarodowa z dnia 12 kwietnia 1979 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie dotyczące stosowania artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu. Genewa.1979.04.12.

Dz.U.1983.51.225 | umowa międzynarodowa z dnia 12 kwietnia 1979 r. | Akt obowiązujący

Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). Wiedeń.1979.04.08.

Dz.U.1985.60.309 | umowa międzynarodowa z dnia 8 kwietnia 1979 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek zgłaszania oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła.

Dz.U.1979.8.51 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.

Dz.U.1979.8.49 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1979 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1979.9.59 | oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.

Dz.U.1979.10.71 | oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. | Akt jednorazowy

Izby wytrzeźwień.

Dz.U.1979.7.44 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Rejestracja niektórych pracowników medycznych.

Dz.U.1979.6.29 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Jakość wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

Dz.U.1979.2.7 | ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Sofia.1979.02.01.

Dz.U.1979.23.133 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Kuba-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego. Warszawa.1979.01.27.

Dz.U.1979.17.106 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Rodziny zastępcze.

Dz.U.1985.48.256 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Surinamu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U.1979.3.15 | oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy

Wykaz prac wzbronionych kobietom.

Dz.U.1979.4.18 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1979.3.10 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.

Dz.U.1979.3.11 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1979.1.4 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy