Law Journal

Ustalenie stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.

Dz.U.1980.1.2 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1980.

Dz.U.1979.28.162 | ustawa z dnia 21 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Nowy Jork.1979.12.18.

Dz.U.1982.10.71 | umowa międzynarodowa z dnia 18 grudnia 1979 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników. Nowy Jork.1979.12.18.

Dz.U.2000.106.1123 | umowa międzynarodowa z dnia 18 grudnia 1979 r. | Akt obowiązujący

ZSRR-Polska. Umowa o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw. Warszawa.1979.12.13.

Dz.U.1980.13.41 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Przedpłaty na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U.1979.29.172 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dz.U.1979.27.160 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.U.1979.29.169 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1979.27.159 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie miasta Połańca w województwie tarnobrzeskim.

Dz.U.1979.27.161 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Hiszpania-Polska. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Madryt.1979.11.15.

Dz.U.1982.17.127 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 1979 r. | Akt obowiązujący

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Genewa.1979.11.13.

Dz.U.1985.60.311 | umowa międzynarodowa z dnia 13 listopada 1979 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Dz.U.1979.26.153 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

Dz.U.1979.25.149 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną.

Dz.U.1979.26.154 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Kostaryka-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej. San Jose.1979.10.31.

Dz.U.1983.56.245 | umowa międzynarodowa z dnia 31 października 1979 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać baterie kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.

Dz.U.1979.26.156 | rozporządzenie z dnia 29 października 1979 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych. Ateny.1979.10.24.

Dz.U.1982.4.24 | umowa międzynarodowa z dnia 24 października 1979 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1979.25.148 | rozporządzenie z dnia 23 października 1979 r. | Akt utracił moc

Zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U.1979.24.145 | rozporządzenie z dnia 5 października 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U.1979.24.144 | rozporządzenie z dnia 5 października 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej.

Dz.U.1979.23.139 | rozporządzenie z dnia 4 października 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.

Dz.U.1979.23.140 | rozporządzenie z dnia 4 października 1979 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki.

Dz.U.1979.23.136 | rozporządzenie z dnia 28 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach imienia Karola Szymanowskiego.

Dz.U.1979.23.135 | rozporządzenie z dnia 28 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

Dz.U.1979.23.137 | rozporządzenie z dnia 28 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.

Dz.U.1979.23.138 | rozporządzenie z dnia 28 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Wietnam-Polska. Konwencja konsularna. Hanoi.1979.09.27.

Dz.U.1980.21.76 | umowa międzynarodowa z dnia 27 września 1979 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. Berno.1979.09.19.

Dz.U.1996.58.263 | umowa międzynarodowa z dnia 19 września 1979 r. | Akt obowiązujący

Laos-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Vientiane.1979.09.18.

Dz.U.1985.34.154 | umowa międzynarodowa z dnia 18 września 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dz.U.1979.23.142 | rozporządzenie z dnia 14 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

Dz.U.1979.21.128 | rozporządzenie z dnia 12 września 1979 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych.

Dz.U.1979.21.129 | rozporządzenie z dnia 12 września 1979 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego.

Dz.U.1979.21.126 | rozporządzenie z dnia 7 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego.

Dz.U.1979.21.127 | rozporządzenie z dnia 7 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Skład komisji poborowych i wynagradzanie za udział w pracach tych komisji.

Dz.U.1991.11.46 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 września 1979 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Udzielanie odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawanie poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

Dz.U.1986.5.31 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 września 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1979.21.122 | rozporządzenie z dnia 4 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacja jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

Dz.U.1979.22.130 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1979.21.121 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1979 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie przez organizacje społeczne ocen jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

Dz.U.1979.19.113 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Dz.U.1979.17.110 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Spółki wodne i ich związki.

Dz.U.1979.17.109 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie statusu wojewody i statusu naczelnika gminy.

Dz.U.1979.17.108 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1979 r. | Akt jednorazowy

Zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.

Dz.U.1979.16.103 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1979.16.102 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.

Dz.U.1979.20.116 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1979 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych.

Dz.U.1979.16.104 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1979.15.97 | ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy na morskich statkach handlowych.

Dz.U.1979.14.96 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1979 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Bonn.1979.06.23.

Dz.U.2003.2.17 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1979 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Dz.U.1979.14.93 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1979 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie wolnych obszarów celnych.

Dz.U.1979.13.88 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1979 r. | Akt jednorazowy