Law Journal

Wynagrodzenia członków komisji służby cywilnej.

Dz.U.1997.42.267 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Liczba członków komisji służby cywilnej i kadencji tych komisji.

Dz.U.1997.42.266 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

Dz.U.1997.42.265 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.1997.42.264 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji bezpieczeństwa jądrowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 września 1994 r.

Dz.U.1997.42.263 | oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1996 r. | Akt jednorazowy

Konwencja bezpieczeństwa jądrowego. Wiedeń.1994.09.20.

Dz.U.1997.42.262 | umowa międzynarodowa z dnia 20 września 1994 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dz.U.1997.41.256 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektóre ustawy.

Dz.U.1997.41.255 | ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Wykaz leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Dz.U.1997.40.250 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U.1997.40.249 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie żywymi zasobami morza i ich ochrona.

Dz.U.1997.39.247 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U.1997.39.246 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1997.39.240 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1997.39.239 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Jugosławia-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Belgrad.1996.09.03.

Dz.U.1997.39.236 | umowa międzynarodowa z dnia 3 września 1996 r. | Akt obowiązujący

Belgia-Polska. Umowa o uznawaniu orzeczeń w sprawach o rozwód. Bruksela.1986.12.17.

Dz.U.1997.39.234 | umowa międzynarodowa z dnia 17 grudnia 1986 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.1997.37.231 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1997.37.228 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1997.37.227 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dz.U.1997.37.225 | umowa międzynarodowa z dnia 20 grudnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zakresu działania niektórych miast oraz miejskie strefy usług publicznych.

Dz.U.1997.36.224 t.j. | ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie terminu utraty ważności powszechnych świadectw udziałowych.

Dz.U.1997.36.218 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Piąty protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego. Seul.1994.09.14.

Dz.U.1997.36.216 | umowa międzynarodowa z dnia 14 września 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i warunki wykonywania polowania oraz obowiązek znakowania.

Dz.U.1997.35.215 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1997.34.214 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U.1997.34.212 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1997.34.209 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.

Dz.U.1997.34.208 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Spółdzielczości.

Dz.U.1997.34.205 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Prywatyzacji.

Dz.U.1997.34.203 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego. Nairobi.1981.09.26.

Dz.U.1997.34.201 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 1981 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Agencji Prywatyzacji.

Dz.U.1997.33.199 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Uzbekistan-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1995.01.11.

Dz.U.1997.33.197 | umowa międzynarodowa z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie tarnobrzeskim.

Dz.U.1997.32.194 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1997.32.190 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Białoruś-Polska. Umowa o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji. Brześć.1995.01.21.

Dz.U.1997.32.185 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1997.32.184 | ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo spółdzielcze i ustawa o rachunkowości.

Dz.U.1997.32.183 | ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1997.31.180 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

Dz.U.1997.31.178 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie referendum konstytucyjnego.

Dz.U.1997.31.174 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc