Wyroby, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.43.483

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się wykaz wyrobów, które nie mogą być nabywane przez jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, określone w odrębnych przepisach, jeżeli dostawca nie przedstawi certyfikatu zgodności z Polską Normą, przepisem prawnym lub innym dokumentem normalizacyjnym, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 80, poz. 370 i z 1998 r. Nr 53, poz. 330), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
2.
Wykaz wyrobów, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wyrobów prototypowych oraz materiałów pędnych i smarów stosowanych w sprzęcie wojskowym pochodzącym z importu w okresie gwarancji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ WYROBÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ NABYWANE BEZ CERTYFIKATU

Lp.Symbol Klasyfikacji Wyrobów ObronnychSymbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i UsługNAZWA GRUPY WYROBÓW LUB WYROBU
1234
19130, 914023.20.11, 23.20.12, 23.20.14, 23.20.15Paliwa o przeznaczeniu specjalnym do sprzętu wojskowego.
915023.20.18-02, 23.20.18-03.00, 24.66.33-30.00Oleje o przeznaczeniu specjalnym do sprzętu wojskowego.
915024.66.31-57Smary o przeznaczeniu specjalnym do sprzętu wojskowego.
6810Produkty nienaftowe o przeznaczeniu specjalnym do sprzętu wojskowego, w tym:
24.14.63-39.111/ monoeter metylowy glikolu etylenowego,
24.14.63-39.312/ monoeter etylowy glikolu etylenowego,
24.66.33-50.903/ środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe

płyny usuwające oblodzenie, gdzie indziej

niewymienione, w tym płyny niskokrzepnące

do układów chłodzenia

z wyłączeniem wyrobów:
- nabywanych doraźnie po cenach detalicznych,
- nabywanych dla sprzętu będącego w okresie

gwarancyjnym,

- nabywanych w małych ilościach (koszt rocznego

zakupu danego produktu przez całe siły

zbrojne jest niższy od kosztów procesu

certyfikacji).

2Tkaniny produkowane wg specjalnych wymagań wojskowych:
830517.21/ tkaniny na umundurowanie wyjściowe,
830517.22/ tkaniny na umundurowanie polowe.
833019.10.20, 19.10.33Skóry na wierzchy i podszewki obuwia produkowane wg specjalnych wymagań wojskowych.
843019.30.13-51.20Trzewiki żołnierskie.
840518.21.11-21.00Mundury polowe.
840518.22.11Kurtka polowa z podpinką.
3890515.13.1Konserwy mięsne i drobiowe sterylizowane w opakowaniach blaszanych produkowane wg specjalnych wymagań wojskowych.
893515.89.11-00.00Zupy zagęszczone sterylizowane specjalne.
41080Sprzęt i środki do pozoracji, w tym makiety i odbijacze radiolokacyjne.
5Sprzęt i materiały eksploatacyjne do uzdatniania i oceny jakości wody w warunkach polowych, w tym:
461029.24.12-301/ ruchome stacje i zestawy uzdatniania wody

o wydajności do 12 m3/h,

663033.20.532/ polowe laboratoria kontroli jakości wody,
685024.13.22-35.10, 24.13.22-39.11,

24.13.31-53.00

3/ zestawy rotacyjne materiałów

eksploatacyjnych do ruchomych stacji

i zestawów uzdatniania wody oraz polowych

laboratoriów uzdatniania wody,

461024.66.44,

24.66.48-15.90,

4/ małogabarytowe filtry do wody, w tym filtry

indywidualne.

29.24.12-30
6422033.10.16-90.00Nurkowe aparaty oddechowe.
7Sprzęt i środki ochrony skóry:
841518.21.1, 18.21.21/ filtracyjna odzież ochronna,
841525.24.102/ izolacyjna odzież ochronna z tworzyw

sztucznych,

841525.24.103/ płaszcze ochronne z tworzyw sztucznych,
841525.24.104/ narzutki ochronne z tworzyw sztucznych,
841525.24.105/ pończochy ochronne z tworzyw sztucznych,
841525.24.106/ kaptur ochronny (do maski p-gaz) z tworzyw

sztucznych,

841518.24.32-35.907/ odzież ognioodporna.
85810, 5811Urządzenia (i ich wyposażenie specjalne) zobrazowania, przetwarzania, przechowywania i transmisji informacji niejawnej (w zakresie bezpieczeństwa emisji)oraz:
589532.20.20-201/ kabiny ekranujące,
589532.20.20-202/ indywidualne osłony ekranujące,
589532.20.20-203/ przetworniki elektroakustyczne ekranowane.
9100529.60Broń palna sportowa.
100529.60.13Broń strzelecka wojskowa i specjalna wraz z osprzętem, w tym:
29.60.13.30.201/ pistolety,
29.60.13.30.102/ rewolwery,
29.60.13.703/ pistolety maszynowe,
29.60.12.004/ ręczne karabiny maszynowe,
29.60.12.005/ ciężkie karabiny maszynowe,
29.60.12.006/ uniwersalne karabiny maszynowe,
29.60.12-00.007/ okrętowe karabiny maszynowe,
29.60.12-00.008/ przeciwlotnicze karabiny maszynowe,
29.60.12-00.009/ granatniki.
1031.10.31, 31.10.32Elektrownie ruchome (polowe) i zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi, w tym:
61251/ inżynieryjne elektrownie siłowe,
61252/ elektrownie oświetleniowe,
61253/ osprzęt elektryczny obiektów inżynieryjnych.
112805, 281529.11.11-00.00Silniki zaburtowe.
380529.52.2Maszyny i sprzęt do prac ziemnych i fortyfikacyjnych.
121240, 586033.20.12-15.10Dalmierze i dalmierze-oświetlacze laserowe.
132320Samochody produkowane wg specjalnych wymagań wojskowych:
34.10.3, 34.10.4, 34.10.51/ samochody ciężarowo-terenowe,
34.20.22/ przyczepy i naczepy,
34.10.54-90.903/ kołowe wozy zabezpieczenia technicznego.
14Pojazdy gąsienicowe specjalne:
232029.60.11-00.301/ bojowe wozy opancerzone,
232034.10.54-90.902/ wozy zabezpieczenia technicznego.
15Sprzęt desantowo-przeprawowy i mostowy, w tym:
194535.11.50-00.531/ pontony,
209029.56.25-90, 36.11.12-50.602/ osprzęt parków pontonowych,
192535.11.21-90.003/ promy specjalne,
235034.10.54-90.904/ pojazdy pływające (tylko w zakresie

pływalności),

194035.11.33-95.735/ kutry śródlądowe,
233034.20.23-00.166/ przyczepy do transportu kutrów i łodzi,
841525.13.60-70.907/ ubranie do pracy w wodzie,
542029.52.30-10.908/ urządzenia do wbijania pali,
542035.11.21-90.009/ mosty zmechanizowane i podpory,
194535.11.5010/ parki pontonowe,
2320, 235034.10.54-90.9011/ pojazdy podpontonowe,
5420, 545028.11.21-0012/ konstrukcje mostowe,
389529.52.30-10.1013/ kafary.
1624.61Materiały wybuchowe, w tym:
133724.61.11-30.31/ stałe paliwa rakietowe,
137024.61.14-002/ mieszaniny pirotechniczne.
17Sprzęt artyleryjski:
1015, 1020, 102529.60.121/ armaty,
1015, 1020, 102529.60.122/ haubice,
105529.60.123/ wyrzutnie pocisków rakietowych.
18Uzbrojenie przeciwlotnicze, w tym:
134029.60.14-70.501/ przeciwlotnicze zestawy rakietowe,
134029.60.14-70.502/ przeciwlotnicze zestawy artyleryjsko-

rakietowe,

134029.60.14-70.503/ przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie,
142529.60.14-70.504/ przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe,
101029.60.14-70.505/ przeciwlotnicze karabiny maszynowe.
19134029.60.14-70.50Rakiety i amunicja rakietowa, w tym:
1/ głowice,
2/ układy napędowe,
3/ zapalniki,
4/ elementy rakiet i amunicji rakietowej.
20141029.60.14-70.50Zestawy pocisków przeciwpancernych kierowanych, w tym:
1/ wyrzutnie przeciwpancernych pocisków

kierowanych,

2/ przeciwpancerne pociski kierowane.
21Osłony balistyczne i pancerze, w tym:
951527.321/ pancerze (stalowe, ceramiczne, reaktywne

i inne),

9340262/ szyby ochronne.
22130529.60.14-30Amunicja do broni strzeleckiej.
131029.60.14-70.90Amunicja do granatników.
133029.60.14-70.20Granaty (ręczne i nasadkowe).
23Środki minersko-zaporowe, w tym:
134529.60.14-70.401/ miny przeciwpancerne, przeciwpiechotne,

przeciwtransportowe, przeciwdesantowe,

specjalne,

139024.61.12-70.22/ zapalniki: do min i inne,
137724.61.12-50.103/ środki inicjujące: spłonki, zapały, lonty

i zapłonniki,

24.61.12-50.204/ zespół bojowy wyrzutni ładunków wydłużonych

dużych,

24.61.12-70.125/ przewody minerskie (jedno- i dwużyłowe).
24Sprzęt do budowy, rozpoznania i pokonywania zapór minowych, w tym:
233034.20.23-00.991/ ustawiacze min,
1385, 2350,

3805

29.60.11-00.302/ pojazdy torujące,
138529.60.11-00.303/ trały przeciwminowe mechaniczne

i elektromagnetyczne,

121033.20.41, 33.20.53, 33.20.70-94/ zestawy do zdalnego sterowania wybuchami,
13855/ zestawy ręcznego sprzętu minerskiego,
129033.206/ zapalarki minerskie,
13857/ pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwpodmuchowe.
25Polowe konstrukcje fortyfikacyjne, w tym:
5411, 545020.30.20-01, 1/ schrony przewoźne:
26.61.12 - przeciwodłamkowe,
- lekkie,
- kontenerowe,
541128.11.23-62.902/ zunifikowane wejście do schronów polowych.
26Sprzęt do rozpoznania inżynieryjnego, w tym:
235034.10.54-90.901/ pojazdy rozpoznania inżynieryjnego,
5845, 5280, 667535.11.50-00.82/ sprzęt do rozpoznania przeszkód wodnych,

w tym:

- urządzenia określające parametry przeszkód

wodnych w zakresie pomiaru: prędkości

nurtu, głębokości, szerokości, rodzaju

i profilu dna, spadku brzegów,

- urządzenia do wykrywania przeszkód

podwodnych,

6710, 6720, 6740,33.403/ sprzęt do rozpoznania dróg i przeszkód

terenowych, w tym:

6780, 5850 - zestawy do przyspieszonej obróbki

materiałów fotograficznych,

- przenośne urządzenia optyczne

i optoelektroniczne.

27321029.40.42-33.13Traki przewoźne.
28Sprzęt, środki i materiały zapalające:
132529.60.14-70.101/ kasetowe bomby zapalające,
134529.60.14-70.40, 29.60.14-30.912/ fugasy napalmowe,
104029.60.12-00.003/ lekkie miotacze ognia,
136529.60.14-30.914/ proszki zagęszczające paliw płynnych,
136529.60.14-30.915/ napalmowe mieszanki zapalające,
136529.60.14-30.916/ pirotechniczne mieszanki zapalające,
136529.60.14-30.917/ pirożelowe mieszanki zapalające.
29Przyrządy i przetworniki pomiarowe, detektory oraz sprzęt, środki i materiały wykrywania i pomiaru skażeń chemicznych i promieniotwórczych:
663033.20.531/ automatyczne przyrządy rozpoznania

chemicznego,

663033.20.53-89.002/ przenośne laboratoria chemiczne,
663033.20.53-89.003/ mobilne laboratoria chemiczne,
663033.20.534/ sprzęt ze stosowaniem prostych środków,
666533.20.41-005/ rentgenoradiometry, rentgenometry

sygnalizacyjne, sygnalizatory

promieniowania,

666533.20.536/ automatyczne zestawy pokładowe do wykrywania

skażeń,

666533.20.41-00.907/ dawkomierze osobiste i czytniki dawkomierzy

osobistych.

3033.40.23Przyrządy i przetworniki pomiarowe oraz detektory i aparatura do pomiaru mocy i energii promieniowania laserowego, stosowana w:
58601/ systemach kierowania ogniem,
58602/ systemach rozpoznania i pozoracji pola

walki,

58603/ amunicji o cechach inteligentnych,
58604/ rakietach,
58605/ czujnikach odległości.
586033.20.65Przyrządy i przetworniki pomiarowe, detektory oraz aparatura wzorcowa i kontrolna do pomiaru parametrów energetycznych urządzeń laserowych.
31Nie występujeOkrętowe maszyny i urządzenia techniczne w zakresie indukcji magnetycznej, kompatybilności elektromagnetycznej, wibroakustyki oraz odporności udarowej, w tym:
121/ elementy systemów uzbrojenia i kierowania

ogniem,

202/ elementy systemów dowodzenia, w tym

nawigacji, łączności, obserwacji technicznej

i wspomagania decyzyjnego,

203/ elementy wyposażenia ogólnookrętowego,

pokładowego i specjalnego.

32Nie występujeSystemy uzbrojenia i wyposażenia okrętów, w tym:
10751/ systemy demagnetyzacyjne (instalacje

uzwojeniowe "UD", urządzenia kontrolno-

pomiarowe, ekrany elektromagnetyczne),

w tym kompensacja elektromagnetyczna

dewiacji kompasów,

10752/ systemy kształtowania pola elektrycznego,
10753/ systemy ochrony elektrochemicznej przed

korozją okrętów oraz innych konstrukcji

w środowisku elektrolitycznym.

33999928.75.21Skarbce do przechowywania i przetwarzania danych w zakresie ekranowania pola magnetostatycznego i elektromagnetycznego.
28.75.21Pomieszczenia do przechowywania i przetwarzania danych w zakresie ekranowania pola magnetostatycznego i elektromagnetycznego.
34536525.13.73-23Podkładki wibroizolacyjne metalowo-gumowe (amortyzatory) w zakresie charakterystyki statycznej i dynamicznej.
3533.20.20Urządzenia radiolokacyjne, w tym:
58401/ stacje radiolokacyjne:
a/ do wykrywania celów powietrznych,
b/ do wykrywania i naprowadzania,
c/ do naprowadzania i wskazywania celów,
d/ do wykrywania celów naziemnych,
e/ do kierowania ogniem artylerii pociskami

rakietowymi,

f/ do wykrywania stanowisk moździerzy

i stanowisk artylerii,

g/ meteorologiczne,
h/ do pomiaru prędkości początkowej

pocisków,

i/ do pomiaru szybkości pojazdów

mechanicznych,

12902/ radiolokacyjne zapalniki zbliżeniowe,
12853/ obiekty i elementy systemów:
a/ urządzenia do współpracy ze stacjami

radiolokacyjnymi (analogowe i cyfrowe),

b/ obiekty (zautomatyzowane stanowiska)

zbiorczej obróbki informacji

radiolokacyjnej,

12854/ trenażery radiolokacyjne.
3633.20Techniczne środki walki radioelektronicznej i maskowania radioelektronicznego, w tym:
58651/ radiolokacyjne makiety obiektów techniki

wojskowej,

58652/ absorbery mikrofalowe,
58653/ siatki maskujące przeciwradiolokacyjne.
37452029.72.13, 29.72.14Przenośne przepływowo-wymiennikowe urządzenia grzewcze na paliwo płynne.
382520, 253034.30.20Sprzęgła, skrzynie przekładniowe, mosty i wały napędowe, układy hamulcowe w sprzęcie wojskowym.
39444029.56.22-50.90Sprzęt do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego - urządzenia osuszające powietrze.
40841531.20.10Środki ochrony indywidualnej przed porażeniem prądem elektrycznym.
31.20.20Sprzęt izolacyjny i ochronny wysokiego napięcia.
41594531.20.24Przekaźniki elektroenergetyczne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
424460Sprzęt, środki i materiały ochrony zbiorowej dróg oddechowych:
29.23.14-101/ urządzenia filtrowentylacyjne,
29.23.14-10.32/ filtry zgrubnego odpylania,
29.23.14-10.33/ przedfiltry,
29.23.14-10.34/ kolektorowe urządzenia filtrowentylacyjne,
29.23.145/ filtry pyłowe.
Sprzęt, środki i materiały ochrony indywidualnej dróg oddechowych:
424029.23.141/ maski przeciwgazowe,
29.23.142/ filtropochłaniacze,
29.23.143/ materiały sorpcyjne,
17.53.104/ materiały filtracyjne.
431365Środki do maskowania aerodyspersyjnego, w tym:
24.61.14-00.161/ świece dymne,
24.61.14-00.162/ granaty dymne,
24.61.14-00.163/ nasadki dymne,
24.61.14-00.164/ czołgowe pociski dymne,
29.60.145/ pociski dipolowe,
24.61.14-00.166/ generatory dymu.
444230Materiały, sprzęt i środki likwidacji skażeń chemicznych:
24.20.141/ zestaw odkażający,
24.20.14, 24.41, 24.422/ pakiet przeciwchemiczny do odkażania skóry,
24.20.143/ indywidualny pakiet do odkażania

umundurowania,

24.20.144/ środek odkażający (odkażalnik),
24.20.145/ pakiet odkażający,
24.20.146/ pakiet silikażelowy.
45892015.82.1Suchary specjalne.
891515.33.1Przetwory warzywne konserwowe specjalne.
890515.13.1Konserwy warzywno-mięsne sterylizowane produkowane wg specjalnych wymagań wojskowych.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U.01.113.1213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2001 r.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U.01.113.1213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U.01.113.1213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2002 r. (Dz.U.02.166.1365) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 2002 r.