Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.464

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

Na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 72 i Nr 15, poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykaz substancji dodatkowych dozwolonych dodawanych do środków spożywczych i używek według numerycznego systemu oznaczeń Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem substancji dodatkowych dozwolonych podnoszących walory odżywcze środków spożywczych,"

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wykaz substancji dodatkowych dozwolonych dodawanych do środków spożywczych podnoszących walory odżywcze środka spożywczego oraz ich dopuszczalne ilości, stanowiący załącznik nr 2a do rozporządzenia,";

2)
skreśla się § 6;
3)
skreśla się § 7;
4)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w części 5 "Kwasy i regulatory kwasowości"
lp. 15 otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"15Kwas fosforowyE 338Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 339, E 340, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
b)
w części 6 "Stabilizatory i emulgatory"
na końcu lp. 11 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 339Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 340, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 12 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 340Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451 E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 13 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 341Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
po lp. 13 dodaje się lp. 13a w brzmieniu:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"13aFosforany magnezuE 343Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 39 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 450Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 40 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 451Aromatyzowane

napoje

bezalkoholowe

0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla

sportowców

0,5E 450, E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 41 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 452Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla sportowców0,5E 450, E 451, wyrażone jako P205"
5)
dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2001 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOZWOLONYCH DODAWANYCH DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PODNOSZĄCYCH WALORY ODŻYWCZE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO ORAZ ICH DOPUSZCZALNE ILOŚCI

Lp.Substancja dodatkowaNazwa środka spożywczegoMaksymalna dopuszczalna ilość w 100 g produktu końcowego
1Witamina AMargaryny o normalnej i obniżonej zawartości tłuszczu (poniżej 50%)900 μg

(3.000 j.m.)*

Masło o obniżonej zawartości tłuszczu900 μg

(3.000 j.m.)*

Mieszaniny masła z olejem900 μg

(3.000 j.m.)*

2Witamina D3Margaryny o normalnej i obniżonej zawartości tłuszczu (poniżej 50%)7,5 μg

(300 j.m.)**

Masło o obniżonej zawartości tłuszczu7,5 μg

(300 j.m.)**

Mieszaniny masła z olejem7,5 μg

(300 j.m.)**

3Jodek potasu

Jodan potasu

Sól spożywcza jodowana2,3 mg ***
* 1 μg retinolu = 3,33 j.m. witaminy A

** 1 μg cholekalcyferolu = 40 j.m. witaminy D3

*** w przeliczeniu na jod - wartość średnia

4Witamina AOleje roślinne jadalne900 μg

(3.000 j.m.)

Mleko spożywcze o obniżonej zawartości tłuszczu*40 μg

(133 j.m.)

Przetwory mleczne fermentowane o obniżonej zawartości tłuszczu*40 μg

(133 j.m.)

Mleko odtłuszczone w proszku1.500 μg

(5.000 j.m.)

5Witamina D3Mleko spożywcze o obniżonej zawartości tłuszczu*0,5 μg

(20 j.m.)

Przetwory mleczne fermentowane o obniżonej zawartości tłuszczu*0,5 μg

(20 j.m.)

Mleko odtłuszczone w proszku12,5 μg

(500 j.m.)

6Witamina EOleje roślinne jadalne50 mg
Margaryny30 mg
Zbożowe produkty śniadaniowe8 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary5 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych5 mg
7Witamina CSoki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary60 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych60 mg
Koncentraty napojów w proszku z udziałem suszu owocowego100 mg
Koncentraty deserów z udziałem suszu owocowego100 mg
Zaprawy do napojów z udziałem soku owocowego100 mg
Zbożowe produkty śniadaniowe50 mg
8TiaminaMąka i inne przetwory zbożowe0,7 mg
(witamina B1)Zbożowe produkty śniadaniowe1,4 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,4 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,4 mg
9RyboflawinaMąka i inne przetwory zbożowe0,8 mg
(witamina B2)Zbożowe produkty śniadaniowe1,6 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,5 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,5 mg
10NiacynaMąka i inne przetwory zbożowe9 mg
(witamina PP)Zbożowe produkty śniadaniowe18 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary5 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych5 mg
11Witamina B12Mąka i inne przetwory zbożowe0,5 μg
Zbożowe produkty śniadaniowe1 μg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,3 μg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,3 μg
12PantotenianZbożowe produkty śniadaniowe6 mg
wapniaSoki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary2 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych2 mg
13Kwas foliowyMąka i inne przetwory zbożowe100 μg
Zbożowe produkty śniadaniowe200 μg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary100 μg
Napoje z dodatkiem soków owocowych100 μg
14Witamina B6Mąka i inne przetwory zbożowe1,0 mg
Zbożowe produkty śniadaniowe2,0 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,5 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,5 mg
15BiotynaSoki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,05 μg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,05 μg
16Prowitamina ASoki i nektary owocowe2 mg
(β-karoten)Soki warzywne3 mg
Napoje z udziałem soków owocowych2 mg
17Węglan wapniaMąka i inne przetwory zbożowe120 mg
Wyroby ciastkarskie160 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary90 mg
18Mleczan wapniaSoki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary90 mg
19Siarczan żelazawyMąka i inne przetwory zbożowe3 mg
Zbożowe produkty śniadaniowe14 mg

* Mleko o obniżonej zawartości tłuszczu oznacza mleko o zawartości 1,5% tłuszczu i poniżej.

Uwaga:

Proponowane ilości witamin i składników mineralnych odnoszą się do witamin, a nie do ich pochodnych (np. do tiaminy, a nie azotanu tiaminy), a w przypadku wapnia i żelaza dotyczą pierwiastków, a nie ich związków chemicznych.