Law Journal

Szczegółowe zasady ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.

Dz.U.2000.29.364 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2000.29.363 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2000.29.361 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2000.29.359 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji i ustawa o języku polskim.

Dz.U.2000.29.358 | ustawa z dnia 31 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie osób i mienia.

Dz.U.2000.29.357 | ustawa z dnia 31 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2000.29.356 | ustawa z dnia 16 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o własności lokali oraz ustawa o zmianie ustawy o własności lokali.

Dz.U.2000.29.355 | ustawa z dnia 16 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.2000.29.354 | ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. | Akt jednorazowy

Obywatelstwo polskie.

Dz.U.2000.28.353 t.j. | ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 8/98.

Dz.U.2000.28.352 | wyrok z dnia 12 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 15/98.

Dz.U.2000.28.351 | wyrok z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U.2000.28.350 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Helsinki.1992.04.09.

Dz.U.2000.28.346 | umowa międzynarodowa z dnia 9 kwietnia 1992 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2000.27.345 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Przechowywanie, noszenie oraz ewidencjonowanie broni i amunicji.

Dz.U.2000.27.343 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy i użytkowania strzelnic.

Dz.U.2000.27.341 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U.2000.27.336 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.2000.27.328 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.2000.27.327 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2000.27.324 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2000 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom celnym.

Dz.U.2000.27.323 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2000.27.322 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

Dz.U.2000.27.321 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.

Dz.U.2000.27.320 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2000.26.317 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Komisja opiniodawcza.

Dz.U.2000.26.312 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2000.26.311 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Zm.: Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r. Wiedeń.1999.04.29.

Dz.U.2000.26.307 | umowa międzynarodowa z dnia 29 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2000.25.305 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Stanowiska służbowe funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowy tryb nadawania im stopni.

Dz.U.2000.25.301 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Podział rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Dz.U.2000.24.298 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

Dz.U.2000.24.297 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.2000.23.293 t.j. | ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 27/99.

Dz.U.2000.22.291 | wyrok z dnia 28 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Regulamin działania kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.2000.22.289 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb dokonywania zamiany nieruchomości.

Dz.U.2000.22.288 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

Dz.U.2000.22.287 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Podawanie do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.

Dz.U.2000.22.286 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

Dz.U.2000.22.284 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu.

Dz.U.2000.22.281 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Dz.U.2000.22.280 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2000.22.277 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Wzór wykazu nieruchomości i mieszkań do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Dz.U.2000.22.275 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2000.22.273 | ustawa z dnia 3 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2000.22.272 | ustawa z dnia 3 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2000.22.270 | ustawa z dnia 2 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks celny oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2000.22.269 | ustawa z dnia 2 marca 2000 r. | Akt jednorazowy