Law Journal

Austria-Polska. Zm.: Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r. Wiedeń.1999.04.29.

Dz.U.2000.26.307 | umowa międzynarodowa z dnia 29 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1999.45.452 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.1999.40.403 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

Dz.U.1999.45.457 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.1999.40.404 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wykaz przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

Dz.U.1999.38.362 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 7/98.

Dz.U.1999.40.411 | wyrok z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.1999.41.415 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

Dz.U.1999.38.368 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Dz.U.1999.38.369 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 33/98.

Dz.U.1999.86.963 | wyrok z dnia 26 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1999.47.463 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Podział środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej.

Dz.U.1999.36.343 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

Dz.U.1999.39.396 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.1999.45.447 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o łączności.

Dz.U.1999.47.461 | ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.1999.40.410 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1999.39.389 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.1999.52.527 | ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Materiał biologiczny wykorzystywany w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1999.45.451 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.45.455 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1999.36.357 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 3/98.

Dz.U.1999.36.356 | wyrok z dnia 19 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wysokość równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.1999.39.392 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

Dz.U.1999.38.366 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Dz.U.2020.1357 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1999.36.351 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U.1999.36.352 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1999.36.355 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych.

Dz.U.1999.32.314 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Określenie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

Dz.U.1999.38.378 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie członka otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego.

Dz.U.1999.32.313 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Rozgraniczanie nieruchomości.

Dz.U.1999.45.453 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.1999.38.365 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

Dz.U.1999.32.315 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o pomocy żywnościowej. Londyn.1999.04.13.

Dz.U.2007.118.813 | umowa międzynarodowa z dnia 13 kwietnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 36/98.

Dz.U.1999.34.320 | wyrok z dnia 13 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy