Law Journal

Szczególne zasady rachunkowości, w tym również wzory składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

Dz.U.1999.90.1007 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Klimatu.

Dz.U.1999.91.1017 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.1999.91.1014 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.1999.91.1015 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.1999.91.1016 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Zdrowia.

Dz.U.1999.91.1018 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 12/99.

Dz.U.1999.91.1042 | wyrok z dnia 26 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Wzruszanie prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

Dz.U.1999.92.1056 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1999.90.1008 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.1999.92.1045 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.1999.90.1006 | rozporządzenie z dnia 25 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1999.88.985 | rozporządzenie z dnia 21 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

Dz.U.1999.86.957 | rozporządzenie z dnia 21 października 1999 r. | Akt utracił moc

Wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

Dz.U.1999.97.1136 | rozporządzenie z dnia 21 października 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o orderach i odznaczeniach.

Dz.U.1999.101.1177 | ustawa z dnia 21 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo spółdzielcze.

Dz.U.1999.99.1151 | ustawa z dnia 21 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Protokół dodatkowy nr 8 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Budapeszt.1999.10.20.

Dz.U.2000.21.264 | umowa międzynarodowa z dnia 20 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.1999.86.959 | rozporządzenie z dnia 19 października 1999 r. | Akt utracił moc

Regulamin wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

Dz.U.1999.90.1011 | rozporządzenie z dnia 19 października 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 4/99.

Dz.U.1999.86.967 | wyrok z dnia 19 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

Dz.U.1999.86.955 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto.

Dz.U.1999.86.954 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.87.978 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U.1999.86.951 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1999.86.952 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.

Dz.U.1999.86.953 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1999.85.941 | rozporządzenie z dnia 15 października 1999 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

Dz.U.1999.90.1012 | rozporządzenie z dnia 14 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.U.1999.82.921 | rozporządzenie z dnia 13 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Pomoc dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.

Dz.U.1999.87.968 | rozporządzenie z dnia 12 października 1999 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1999.93.1085 | obwieszczenie z dnia 12 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny".

Dz.U.1999.86.960 | rozporządzenie z dnia 12 października 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1999.85.940 | rozporządzenie z dnia 12 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii.

Dz.U.1999.85.944 | rozporządzenie z dnia 11 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Dz.U.1999.86.962 | rozporządzenie z dnia 8 października 1999 r. | Akt utracił moc

Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dz.U.1999.87.972 | rozporządzenie z dnia 8 października 1999 r. | Akt utracił moc

Homologacja pojazdów.

Dz.U.1999.91.1039 | rozporządzenie z dnia 7 października 1999 r. | Akt utracił moc

Język polski.

Dz.U.2021.672 t.j. | ustawa z dnia 7 października 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Dz.U.2017.1507 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tryb i warunki czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

Dz.U.1999.87.971 | rozporządzenie z dnia 7 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U.1999.90.1000 | ustawa z dnia 7 października 1999 r. | Akt utracił moc

Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. 1999.10.06.

Dz.U.2004.248.2484 | umowa międzynarodowa z dnia 6 października 1999 r. | Akt obowiązujący

Tryb i zasady przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999.85.948 | rozporządzenie z dnia 6 października 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 4/99.

Dz.U.1999.80.916 | wyrok z dnia 5 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyżywienie osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.1999.87.976 | rozporządzenie z dnia 5 października 1999 r. | Akt utracił moc

Załatwianie wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.1999.85.945 | rozporządzenie z dnia 5 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1999.82.925 | rozporządzenie z dnia 5 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1999.80.914 | rozporządzenie z dnia 4 października 1999 r. | Akt utracił moc

Turcja-Polska. Umowa o wolnym handlu. Ankara.1999.10.04.

Dz.U.2000.57.680 | umowa międzynarodowa z dnia 4 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.1999.83.933 | rozporządzenie z dnia 30 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1999.88.990 | rozporządzenie z dnia 30 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1999.88.989 | rozporządzenie z dnia 29 września 1999 r. | Akt jednorazowy