Law Journal

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1999.109.1236 | ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2002 r.

Dz.U.2000.1.1 | ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1999.96.1133 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1999.98.1140 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dz.U.2000.2.18 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadawanie Medalu Wojska Polskiego.

Dz.U.1999.98.1146 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.1999.96.1117 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.1999.96.1118 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.1999.96.1119 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Łączności.

Dz.U.1999.96.1120 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.1999.96.1121 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.1999.96.1122 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1999.96.1123 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1999.96.1124 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1999.96.1129 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Kasy rejestrujące.

Dz.U.1999.98.1143 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Dz.U.1999.101.1180 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.1999.95.1105 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Dz.U.2000.2.23 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Waloryzacja podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.

Dz.U.1999.95.1104 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Określenie przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

Dz.U.1999.99.1165 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

Dz.U.1999.98.1149 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Gospodarcze procedury celne.

Dz.U.1999.104.1195 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Procedury uproszczone.

Dz.U.1999.104.1194 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.

Dz.U.1999.98.1145 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej.

Dz.U.1999.96.1116 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Normy powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.

Dz.U.1999.96.1130 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 6/99.

Dz.U.1999.94.1099 | wyrok z dnia 22 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.1999.94.1089 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1999.95.1100 | ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1999.95.1101 | ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. | Akt obowiązujący

Prawo działalności gospodarczej.

Dz.U.1999.101.1178 | ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.1999.99.1152 | ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r.

Dz.U.1999.94.1088 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Wykaz placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.U.1999.99.1159 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Tryb i zasady nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Inspekcji Handlowej.

Dz.U.1999.92.1050 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie członków Rady Służby Cywilnej.

Dz.U.1999.93.1070 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 11/99.

Dz.U.1999.93.1084 | wyrok z dnia 16 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

Dz.U.1999.96.1132 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 8/98.

Dz.U.1999.93.1083 | wyrok z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Deklaracje skrócone i zgłoszenia celne.

Dz.U.1999.104.1193 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

Dz.U.1999.94.1090 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.

Dz.U.1999.94.1091 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.1999.91.1031 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki.

Dz.U.1999.91.1032 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.1999.91.1033 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.1999.91.1034 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.1999.91.1035 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.1999.91.1036 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

Dz.U.1999.96.1131 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U.1999.91.1037 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 28/98.

Dz.U.1999.92.1062 | wyrok z dnia 9 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.1999.92.1054 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Dz.U.1999.93.1075 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

Dz.U.1999.93.1082 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1999 r. | Akt utracił moc