Law Journal

Zm.: ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2001.22.249 | ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie roślin uprawnych.

Dz.U.2001.22.248 | ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Dz.U.2001.22.247 | ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 2001.

Dz.U.2001.21.246 | ustawa z dnia 1 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Dz.U.2001.20.243 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2001.20.242 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.U.2001.20.240 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2001.19.238 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Dz.U.2001.19.237 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

Dz.U.2001.19.236 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Agencje celne i agenci celni.

Dz.U.2001.19.232 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Procedury uproszczone.

Dz.U.2001.19.229 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Warunki i kryteria tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

Dz.U.2001.19.228 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

Dz.U.2001.19.227 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

Dz.U.2001.19.226 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

Dz.U.2001.19.225 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

Dz.U.2001.19.224 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.2001.19.223 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Dz.U.2001.19.222 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.2001.19.218 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U.2001.19.217 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2001.18.216 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2001 r. | Akt obowiązujący

Gospodarcze procedury celne.

Dz.U.2001.18.214 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U.2001.18.213 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2001.18.212 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2001.18.211 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.2001.18.210 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 30/2000.

Dz.U.2001.17.208 | wyrok z dnia 6 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 11/2000.

Dz.U.2001.17.207 | wyrok z dnia 5 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji odpadów.

Dz.U.2001.17.204 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Tryb realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

Dz.U.2001.17.203 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2001.17.202 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2001.17.199 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2001.17.197 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru.

Dz.U.2001.17.195 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Opłaty pobierane przez organy celne.

Dz.U.2001.17.194 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

Dz.U.2001.17.193 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2001.17.192 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwa Łączności.

Dz.U.2001.17.190 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

Dz.U.2001.17.189 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

Dz.U.2001.17.187 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 22/2000.

Dz.U.2001.16.185 | wyrok z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Dz.U.2001.16.183 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.2001.16.181 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2001.16.180 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2001.16.177 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.2001.16.174 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2001.16.173 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Pomoc publiczna udzielana na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

Dz.U.2001.16.172 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Sposób i zakres ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.

Dz.U.2001.16.171 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Wykaz gmin górniczych.

Dz.U.2001.16.170 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2001.16.169 | ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

Dz.U.2001.15.162 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.

Dz.U.2001.15.161 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych urzędów celnych.

Dz.U.2001.15.160 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc