Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.2001.14.141 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Dz.U.2001.14.140 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Uzbrojenie Policji.

Dz.U.2001.14.139 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2001.14.137 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dz.U.2001.14.132 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.2001.14.129 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.2001.14.126 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.2001.14.124 | ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy.

Dz.U.2001.13.118 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Ramowy statut publicznej szkoły i placówki artystycznej.

Dz.U.2001.13.117 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.

Dz.U.2001.13.116 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Dz.U.2001.13.113 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2001.13.108 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2001.13.106 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2001.12.103 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Ustronie Morskie.

Dz.U.2001.12.102 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2001.12.101 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U.2001.12.97 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Dz.U.2001.12.96 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2001.12.95 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2001.12.94 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.2001.12.93 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks celny i ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2001.12.92 | ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 4/99.

Dz.U.2001.11.91 | wyrok z dnia 31 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 17/2000.

Dz.U.2001.11.90 | wyrok z dnia 30 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Dz.U.2001.11.89 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

Dz.U.2001.11.85 | ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Regulacja rynku skrobi ziemniaczanej.

Dz.U.2001.11.83 | ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2001.11.82 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

Dz.U.2001.10.80 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzór certyfikatu importowego.

Dz.U.2001.10.78 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Dz.U.2001.10.77 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Dz.U.2001.10.75 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny.

Dz.U.2001.10.74 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji.

Dz.U.2001.10.73 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2001.8.68 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Dz.U.2001.8.66 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

Dz.U.2001.8.65 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2001.8.64 | ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 30/99.

Dz.U.2001.7.63 | wyrok z dnia 24 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 5/2000.

Dz.U.2001.7.62 | wyrok z dnia 17 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 5/2000.

Dz.U.2001.7.61 | wyrok z dnia 16 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii.

Dz.U.2001.7.60 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2001.7.58 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

Dz.U.2001.6.55 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki. Madryt.1991.10.04.

Dz.U.2001.6.52 | umowa międzynarodowa z dnia 4 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2001.5.51 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Dz.U.2001.5.50 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Dz.U.2001.5.49 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy