Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.185.1808

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 28 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym

Na podstawie art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym (Dz. U. Nr 145, poz. 1410) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w lp. III w pkt 1 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku";

2)
lp. IV i V otrzymują brzmienie:
"IV.Dyrektor Izby Celnej w Katowicachobszar województwa śląskiego
1Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicachpowiaty: bieruńsko-lędziński, będziński, gliwicki, mikołowski, rybnicki i tarnogórski oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i Żory z obszaru województwa śląskiego
2Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białejpowiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, wodzisławski i żywiecki oraz miasta: Bielsko-Biała, Cieszyn, Jastrzębie-Zdrój, Ustroń i Wisła z obszaru województwa śląskiego
3Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowiepowiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i zawierciański oraz miasto Częstochowa z obszaru województwa śląskiego
V.Dyrektor Izby Celnej w Krakowieobszar województwa świętokrzyskiego oraz obszar województwa małopolskiego
1Naczelnik Urzędu Celnego I w Krakowiepowiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski i wielicki oraz miasta Kraków i Tarnów z obszaru województwa małopolskiego
2Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcachobszar województwa świętokrzyskiego
3Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączupowiaty: gorlicki, limanowski i nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz z obszaru województwa małopolskiego
4Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targupowiaty: nowotarski, suski, tatrzański i wadowicki z obszaru województwa małopolskiego"
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.