Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.179.1757

Akt indywidualny
Wersja od: 20 października 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 października 2003 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 23.

I.

W dniu 12 października 2003 r. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 23 obejmującym obszar województwa podlaskiego. Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku i 838 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 7.129 wyborców.

II.

Wyniki głosowania w okręgu

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 9 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 937.219.

W głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 52.857.

Frekwencja wyborcza wyniosła 5,64 %.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 1.268, co stanowi 2,40 % ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 51.567, co stanowi 97,60 % ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1.
Bagiński Mieczysław 4.304

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

2.
Bil-Jaruzelski Krzysztof Janusz 10.516

zgłoszony przez Koalicyjny Komitet

Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

3.
Jurgiel Krzysztof 18.198

zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

4.
Kaczyński Marek 10.635

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

5.
Klimowicz Tadeusz Maciej 2.121

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

6.
Milewski Artur Kazimierz 736

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców

Artura Kazimierza Milewskiego

7.
Olszewski Mariusz Jacek 403

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy

8.
Soroka Andrzej Janusz 1.604

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Partii Ludowo-Demokratycznej

9.
Zgrzywa Sławomir 3.050

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

III.

Wyniki wyborów

W województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 23 na senatora został wybrany Jurgiel Krzysztof zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość".