Law Journal

Wynagrodzenie asystentów sędziów.

Dz.U.2005.80.703 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 3/04.

Dz.U.2005.77.678 | wyrok z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 36/03.

Dz.U.2005.77.679 | wyrok z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzór powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny.

Dz.U.2005.80.694 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

Dz.U.2005.80.695 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Akt końcowy do Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Luksemburg.2005.04.25.

Dz.U.2007.122.843/3 | umowa międzynarodowa z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin.

Dz.U.2005.80.700 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Luksemburg.2005.04.25.

Dz.U.2007.122.843 | umowa międzynarodowa z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 51/03.

Dz.U.2005.77.677 | wyrok z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2005.70.630 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.U.2005.70.632 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.2005.77.676 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Dotacja przedmiotowa do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych.

Dz.U.2005.70.629 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dz.U.2005.69.618 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna.

Dz.U.2005.86.732 | ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Straży Granicznej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.90.757 | ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o środkach żywienia zwierząt oraz ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt.

Dz.U.2005.110.927 | ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o odpadach.

Dz.U.2005.90.758 | ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Dz.U.2005.69.614 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Opłaty abonamentowe.

Dz.U.2020.1689 t.j. | ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dz.U.2019.1463 t.j. | ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie.

Dz.U.2005.76.671 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U.2005.110.926 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.90.756 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo farmaceutyczne.

Dz.U.2005.94.787 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2005.73.645 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke.

Dz.U.2005.77.674 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Dz.U.2018.1928 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uprawnienia do wykonywania polowania.

Dz.U.2005.80.705 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 42/02.

Dz.U.2005.72.643 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu.

Dz.U.2005.79.693 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie brucelozy.

Dz.U.2005.79.690 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dz.U.2005.77.672 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

Dz.U.2005.76.665 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2005.67.585 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/05.

Dz.U.2005.69.626 | wyrok z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2005.68.591 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Flaga oraz oznakowanie jednostek pływających i statków powietrznych Policji.

Dz.U.2005.84.724 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Kwatery funkcyjne.

Dz.U.2005.76.668 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Regulamin negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2005.68.608 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych.

Dz.U.2005.69.621 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Warunki pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Dz.U.2005.79.691 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 6/05.

Dz.U.2005.70.637 | wyrok z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Pomoc publiczna i restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2018.164 t.j. | ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2005.66.581 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.707 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.709 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.711 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2005.81.710 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.712 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".

Dz.U.2005.81.713 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2005.100.834 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.85.727 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Dz.U.2005.94.785 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej.

Dz.U.2005.85.726 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc