Law Journal

Określenie współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance.

Dz.U.2005.68.604 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

Dz.U.2005.76.670 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego. 2005.04.13.

Dz.U.2010.112.740 | umowa międzynarodowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Szwecja-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości. Warszawa.2005.04.13.

Dz.U.2006.14.100 | umowa międzynarodowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii.

Dz.U.2005.64.568 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii.

Dz.U.2005.64.569 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii.

Dz.U.2005.64.570 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2005.63.558 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2005.63.562 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2005.63.561 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2005.62.556 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2005.63.559 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Dobrzeń Wielki w województwie opolskim.

Dz.U.2005.60.520 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2005.74.647 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/03.

Dz.U.2005.69.625 | wyrok z dnia 12 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dz.U.2005.61.535 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2005.61.541 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

Dz.U.2005.70.635 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Bułgaria-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych. Warszawa.2005.04.07.

Dz.U.2006.197.1446 | umowa międzynarodowa z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Przyznawanie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U.2005.74.658 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych.

Dz.U.2005.62.555 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Tryb i zakres prowadzenia kontroli badań klinicznych.

Dz.U.2005.69.623 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Akademickiemu "Tratwa".

Dz.U.2005.69.619 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Produkcja oraz umieszczanie na rynku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2005.69.616 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2005.68.598 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych.

Dz.U.2005.70.627 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

Dz.U.2005.68.586 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2005.68.603 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dz.U.2005.61.545 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dz.U.2005.68.587 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Strykowa w województwie łódzkim.

Dz.U.2005.57.494 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Chrostkowo w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2005.57.495 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Tworzenie i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2005.60.524 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie osób odbywających służbę w obronie cywilnej.

Dz.U.2005.84.722 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U.2005.56.490 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/03.

Dz.U.2005.68.610 | wyrok z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2005.74.654 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.54.482 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Dz.U.2005.58.510 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.U.2005.68.599 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przeznaczania poborowych do służby wojskowej.

Dz.U.2005.68.597 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2005.74.656 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/02.

Dz.U.2005.68.609 | wyrok z dnia 31 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Azerbejdżan-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa.2005.03.30.

Dz.U.2006.145.1053 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Azerbejdżan-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa.2005.03.30.

Dz.U.2010.203.1347 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody.

Dz.U.2005.60.533 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli.

Dz.U.2005.74.653 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Protokół o przeglądzie umów dwustronnych. Bukareszt.2005.03.30.

Dz.U.2006.13.86 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Tryb i zakres opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Dz.U.2005.61.549 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 19/02.

Dz.U.2005.59.517 | wyrok z dnia 30 marca 2005 r. | Akt jednorazowy