Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2005.96.811 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.96.812 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Znakowanie i barwienie paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu.

Dz.U.2005.96.815 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2005.95.799 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2005.98.826 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Kobylanka w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2005.94.789 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Słowenia-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa.2005.05.25.

Dz.U.2008.185.1144 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2005 r. | Akt obowiązujący

Stypendia doktorskie i habilitacyjne.

Dz.U.2005.115.965 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych.

Dz.U.2005.106.902 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Dz.U.2005.101.850 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2005.95.797 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

Dz.U.2005.99.828 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2005 r. | Akt obowiązujący

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Dz.U.2005.103.872 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2005.94.793 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.

Dz.U.2005.101.842 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju.

Dz.U.2005.93.783 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 44/04.

Dz.U.2005.96.821 | wyrok z dnia 23 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.92.767 | postanowienie z dnia 23 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.92.766 | postanowienie z dnia 23 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych w Policji.

Dz.U.2005.97.823 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób wyceny oraz ewidencja trofeów łowieckich.

Dz.U.2005.96.820 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2005 r. | Akt obowiązujący

Parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.

Dz.U.2005.91.765 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.2005.96.817 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/04.

Dz.U.2005.95.806 | wyrok z dnia 18 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.

Dz.U.2005.101.845 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych.

Dz.U.2005.96.819 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o cudzoziemcach.

Dz.U.2005.132.1105 | ustawa z dnia 18 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2005.113.954 | ustawa z dnia 18 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006.

Dz.U.2005.91.764 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 6/04.

Dz.U.2005.94.796 | wyrok z dnia 17 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.U.2005.94.792 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o zapobieganiu terroryzmowi. Warszawa.2005.05.16.

Dz.U.2008.161.998 | umowa międzynarodowa z dnia 16 maja 2005 r. | Akt obowiązujący

Konwencja w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Warszawa.2005.05.16.

Dz.U.2009.20.107 | umowa międzynarodowa z dnia 16 maja 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

Dz.U.2005.101.846 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Znakowanie psów, kotów i zwierząt naczelnych.

Dz.U.2005.95.801 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe informacje umieszczane na oznakowaniu pasz.

Dz.U.2005.92.773 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/04.

Dz.U.2005.86.744 | wyrok z dnia 11 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Dz.U.2005.92.771 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 40/02.

Dz.U.2005.86.743 | wyrok z dnia 10 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2005.90.760 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego.

Dz.U.2005.92.768 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/04.

Dz.U.2005.86.742 | wyrok z dnia 9 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2005.83.720 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2005.90.762 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2005 r. | Akt obowiązujący