Law Journal

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2009.161.1287 | obwieszczenie z dnia 28 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2009.161.1284 | rozporządzenie z dnia 25 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Roczne sprawozdania zakładów reasekuracji dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej.

Dz.U.2009.169.1328 | rozporządzenie z dnia 25 września 2009 r. | Akt utracił moc

Roczne sprawozdania zakładów ubezpieczeń dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej.

Dz.U.2009.172.1336 | rozporządzenie z dnia 25 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2009.161.1283 | rozporządzenie z dnia 25 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego.

Dz.U.2009.173.1348 | rozporządzenie z dnia 25 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2009.178.1374 | ustawa z dnia 25 września 2009 r. | Akt utracił moc

Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2016.101 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2016.100 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2013.1423 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przeprowadzanie egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2013.1196 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzór rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.

Dz.U.2009.172.1341 | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2009.172.1339 | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.2009.195.1501 | ustawa z dnia 24 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2009.202.1552 | ustawa z dnia 24 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji.

Dz.U.2009.195.1502 | ustawa z dnia 24 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dz.U.2009.202.1550 | ustawa z dnia 24 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.2009.202.1551 | ustawa z dnia 24 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2009.160.1272 | rozporządzenie z dnia 23 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy portu morskiego w Policach od strony lądu.

Dz.U.2009.164.1309 | rozporządzenie z dnia 22 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 46/07.

Dz.U.2009.159.1261 | wyrok z dnia 22 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/08.

Dz.U.2009.159.1262 | wyrok z dnia 22 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.2009.163.1303 | rozporządzenie z dnia 22 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu.

Dz.U.2009.164.1310 | rozporządzenie z dnia 22 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 46/08.

Dz.U.2009.160.1276 | wyrok z dnia 21 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2009.154.1230 | rozporządzenie z dnia 20 września 2009 r. | Akt utracił moc

Forma opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Dz.U.2009.163.1305 | rozporządzenie z dnia 18 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dz.U.2009.155.1232 | rozporządzenie z dnia 18 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych.

Dz.U.2009.169.1331 | rozporządzenie z dnia 18 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Połączenie Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych.

Dz.U.2009.163.1300 | rozporządzenie z dnia 17 września 2009 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2009.160.1269 | rozporządzenie z dnia 16 września 2009 r. | Akt utracił moc

Maksymalna stawka płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.

Dz.U.2009.159.1255 | rozporządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Żerkowa w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2009.152.1221 | rozporządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 33/07.

Dz.U.2009.160.1275 | wyrok z dnia 15 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.

Dz.U.2009.159.1256 | rozporządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.2009.164.1308 | rozporządzenie z dnia 14 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 47/07.

Dz.U.2009.156.1239 | wyrok z dnia 14 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2009.153.1225 | rozporządzenie z dnia 11 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Żelechowa w województwie mazowieckim.

Dz.U.2009.149.1205 | rozporządzenie z dnia 10 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dz.U.2009.190.1473 | ustawa z dnia 10 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Rzeczniów w województwie mazowieckim.

Dz.U.2009.149.1203 | rozporządzenie z dnia 9 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2009.149.1201 | rozporządzenie z dnia 9 września 2009 r. | Akt jednorazowy