Law Journal

Zm.: ustawa o partiach politycznych.

Dz.U.2010.254.1702 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Dz.U.2010.254.1701 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2010.252.1698 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2010.252.1696 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.252.1693 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2010.252.1691 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2010.251.1688 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Niepożądane odczyny poszczepienne oraz kryteria ich rozpoznawania.

Dz.U.2010.254.1711 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2010.251.1689 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2010.251.1686 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych.

Dz.U.2010.250.1684 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2010.250.1682 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.250.1681 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej.

Dz.U.2010.250.1680 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania bonów skarbowych.

Dz.U.2010.250.1679 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.

Dz.U.2010.249.1677 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Siedziby i właściwość miejscowa okręgowych urzędów górniczych.

Dz.U.2010.249.1675 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Dz.U.2010.249.1673 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2010.249.1672 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Dz.U.2010.249.1671 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Warunki korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Dz.U.2010.249.1670 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy.

Dz.U.2010.249.1669 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2010.249.1666 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2010.249.1663 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2010.249.1662 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Dz.U.2010.249.1659 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2010.249.1658 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o transporcie drogowym.

Dz.U.2010.249.1656 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2010.249.1655 | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń.

Dz.U.2010.248.1654 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

Dz.U.2010.247.1652 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dz.U.2010.247.1650 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.246.1649 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2010.245.1648 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2010.245.1645 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2010.245.1643 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2010.245.1642 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.245.1639 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykazy towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2010.245.1638 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2010.245.1637 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2010.244.1634 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2010.244.1629 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Praktyczna nauka zawodu.

Dz.U.2010.244.1626 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2010.244.1624 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/08.

Dz.U.2010.244.1636 | wyrok z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U.2010.242.1622 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2010.241.1621 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Dz.U.2010.241.1620 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.

Dz.U.2010.241.1618 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2010.240.1612 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.U.2010.240.1609 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres informacji zawartych w dokumentacji projektowej.

Dz.U.2010.240.1608 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r.

Dz.U.2010.240.1607 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc