Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2009.164.1313 | rozporządzenie z dnia 8 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009.

Dz.U.2009.148.1197 | rozporządzenie z dnia 4 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2010.2.11 | obwieszczenie z dnia 3 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką.

Dz.U.2009.149.1206 | rozporządzenie z dnia 3 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną.

Dz.U.2009.149.1208 | rozporządzenie z dnia 3 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską.

Dz.U.2009.149.1207 | rozporządzenie z dnia 3 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.

Dz.U.2009.160.1271 | rozporządzenie z dnia 3 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Kontrola przewozu drogowego.

Dz.U.2009.145.1184 | rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. | Akt utracił moc

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.2009.144.1182 | rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Muszyny w województwie małopolskim.

Dz.U.2009.143.1170 | rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe.

Dz.U.2009.147.1196 | rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U.2009.149.1209 | rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.

Dz.U.2014.1035 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 września 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Badania psychologiczne osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2009.150.1215 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Badania psychologiczne osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2009.150.1214 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Blachowni w województwie śląskim.

Dz.U.2009.142.1157 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Leśnicy w województwie opolskim.

Dz.U.2009.142.1158 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Dz.U.2009.158.1242 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2009.158.1243 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2017.2033 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2014.452 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2018.2289 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2009.158.1249 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.2009.158.1250 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Dz.U.2015.569 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny.

Dz.U.2017.2037 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2009.158.1251 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Dz.U.2014.70 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK.

Dz.U.2009.158.1253 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2009.158.1254 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2009.149.1199 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2009.140.1144 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dz.U.2013.1227 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2009.140.1148 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2009.140.1145 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Dz.U.2009.140.1147 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2009.139.1142 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2013.1082 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dz.U.2009.139.1138 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2009.139.1139 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunki ich realizacji.

Dz.U.2009.139.1140 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Dz.U.2009.139.1135 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Dz.U.2009.139.1133 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

Dz.U.2009.139.1131 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2009.139.1136 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu ratownictwa medycznego.

Dz.U.2009.139.1137 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U.2009.153.1226 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U.2009.179.1383 | ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Finanse publiczne.

Dz.U.2021.305 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komitet do Spraw Europejskich.

Dz.U.2020.2084 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dz.U.2009.157.1241 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Służba Celna.

Dz.U.2016.1799 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o języku polskim.

Dz.U.2009.161.1280 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U.2009.161.1279 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.161.1278 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Fundusz innowacyjności.

Dz.U.2016.1201 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dz.U.2009.139.1132 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w dniu 7 czerwca 2009 r.

Dz.U.2009.144.1180 | uchwała z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów.

Dz.U.2009.150.1213 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Stawki rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw.

Dz.U.2009.137.1125 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczanie patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży.

Dz.U.2013.442 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2009.139.1130 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Szamotuł w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2009.136.1115 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Priorytety zdrowotne.

Dz.U.2009.137.1126 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc