Law Journal

Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.4 | ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.2338 | ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o paszach.

Dz.U.2020.2175 | ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Doręczenia elektroniczne

Dz.U.2020.2320 | ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. | Akt oczekujący

Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych.

Dz.U.2020.2083 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2020.2103 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wypłaty na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego.

Dz.U.2020.2041 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 5/20.

Dz.U.2020.2070 | wyrok z dnia 18 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Dz.U.2020.2044 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2020.2034 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim.

Dz.U.2020.2031 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Dz.U.2020.2015 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Dz.U.2020.2221 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2020.2032 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2020.2007 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2020.2006 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska.

Dz.U.2020.2004 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2021 r. na rzecz obrony Państwa.

Dz.U.2020.2178 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U.2020.2026 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych.

Dz.U.2020.2036 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2020.2014 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dz.U.2020.2005 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Dz.U.2020.2049 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2019.

Dz.U.2020.2010 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2021.93 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Pobieranie opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Dz.U.2020.2009 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Dz.U.2020.2038 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej.

Dz.U.2020.2039 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2020.1978 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2020.1971 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Zakaz w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1982 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Krajowy Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2020.2037 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1961 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1962 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim.

Dz.U.2020.1967 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

Dz.U.2020.1963 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą.

Dz.U.2020.2022 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Nazwy, wstążki, okucia oraz wzory rysunkowe Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu

Dz.U.2020.2074 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2020.1950 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Kontrola korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Dz.U.2020.2012 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów.

Dz.U.2020.2095 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2020.1927 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2020.1928 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.

Dz.U.2020.1953 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.U.2020.1926 | rozporządzenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dz.U.2020.1938 | rozporządzenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt obowiązujący