Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.

Dz.U.2020.2092 | rozporządzenie z dnia 23 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1874 | rozporządzenie z dnia 23 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Wartości referencyjne dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021.

Dz.U.2020.1882 | rozporządzenie z dnia 22 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/20.

Dz.U.2021.175 | wyrok z dnia 22 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki.

Dz.U.2020.1864 | rozporządzenie z dnia 22 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzanie do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju.

Dz.U.2020.1878 | rozporządzenie z dnia 21 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską.

Dz.U.2020.1904 | rozporządzenie z dnia 21 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.1869 | rozporządzenie z dnia 21 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2020.1892 | rozporządzenie z dnia 21 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2020.1886 | rozporządzenie z dnia 21 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki.

Dz.U.2020.1848 | rozporządzenie z dnia 20 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Dz.U.2020.1933 | rozporządzenie z dnia 20 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2020.1846 | rozporządzenie z dnia 20 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Dz.U.2020.1877 | rozporządzenie z dnia 20 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Dz.U.2020.1921 | rozporządzenie z dnia 20 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2020.1840 | rozporządzenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii.

Dz.U.2020.1849 | rozporządzenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2020.1852 | rozporządzenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dz.U.2020.1833 | rozporządzenie z dnia 16 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2020.1836 | rozporządzenie z dnia 16 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą.

Dz.U.2020.1979 | rozporządzenie z dnia 15 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2020 r.

Dz.U.2020.1798 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2020 r.

Dz.U.2020.1811 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dodatkowej za 2020 r.

Dz.U.2020.1812 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności za zazielenienie za 2020 r.

Dz.U.2020.1806 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2020 r.

Dz.U.2020.1803 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2020 r.

Dz.U.2020.1813 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do zwierząt za 2020 r.

Dz.U.2020.1810 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt utracił moc

Urlopy funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2020.1867 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej.

Dz.U.2020.1839 | rozporządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1786 | rozporządzenie z dnia 13 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego.

Dz.U.2020.1853 | rozporządzenie z dnia 12 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2020.1843 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.U.2020.1757 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2020.1756 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.1758 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

Dz.U.2020.1898 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.2020.1964 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dz.U.2020.1968 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Dz.U.2020.1749 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Urlopy żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.1755 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r.

Dz.U.2020.1795 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2020.1750 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych.

Dz.U.2020.1746 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2020.1745 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach.

Dz.U.2020.1814 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Medyczny.

Dz.U.2020.1875 | ustawa z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2020.1733 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza.

Dz.U.2020.1737 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dz.U.2020.1734 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.U.2020.1735 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.U.2020.1736 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Dz.U.2020.1747 | ustawa z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.U.2020.1730 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.U.2020.1732 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt jednorazowy