Law Journal

Przeprowadzanie sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.2331 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/17.

Dz.U.2020.2186 | wyrok z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej.

Dz.U.2020.2229 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dz.U.2020.2160 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2020.2148 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2020.2151 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.2137 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.2132 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 6/19.

Dz.U.2020.2184 | wyrok z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2021.26 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Dz.U.2020.2146 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

Dz.U.2020.2128 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

Dz.U.2020.2129 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2020.2172 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

Dz.U.2020.2303 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Dz.U.2020.2300 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.2122 | ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

Dz.U.2020.2120 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2020.2126 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka.

Dz.U.2020.2116 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika.

Dz.U.2020.2121 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Dz.U.2020.2266 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Dz.U.2020.2265 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Dz.U.2020.2374 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Dz.U.2020.2398 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.2419 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Dz.U.2020.2391 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Lotnicze urządzenia naziemne i powierzchnie ograniczające zabudowę.

Dz.U.2020.2161 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.2109 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.2108 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.2091 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2020.2256 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2020.2218 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje dokumentacji dyspozytorni medycznej.

Dz.U.2020.2149 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Unieważnianie i cofanie wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2020.2117 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2020.2104 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego.

Dz.U.2020.2185 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2020.2090 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Dz.U.2020.2107 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2021.

Dz.U.2020.2099 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.

Dz.U.2020.2115 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Dz.U.2020.2136 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Kryteria oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi.

Dz.U.2020.2163 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2020.2068 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021.

Dz.U.2020.2067 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.2069 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Dz.U.2020.2400 | ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący