Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dz.U.2017.1525 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1524 | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2017.1521 | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2017.1520 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ciągłe szkolenie diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2017.1519 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi.

Dz.U.2017.1518 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Katalog incydentów o charakterze terrorystycznym.

Dz.U.2017.1517 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

Dz.U.2017.1516 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów.

Dz.U.2017.1515 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Współpraca organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami.

Dz.U.2017.1514 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2017.1511 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1509 | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Dz.U.2017.1507 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich.

Dz.U.2017.1506 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2017.1504 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.

Dz.U.2017.1502 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dz.U.2017.1499 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Dz.U.2017.1493 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Dotacja przedmiotowa do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dz.U.2017.1490 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta".

Dz.U.2017.1489 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Loty próbne i akrobacyjne oraz pokazy lotnicze.

Dz.U.2017.1488 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.2017.1487 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Dz.U.2017.1486 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2017.1485 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

Dz.U.2017.1484 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych.

Dz.U.2017.1483 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2017.1477 | ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Regulamin przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

Dz.U.2017.1461 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dz.U.2017.1457 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1452 | ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2017.1444 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Maksymalny limit ekspozycji AFI.

Dz.U.2017.1443 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.1440 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Dz.U.2017.1439 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

Dz.U.2017.1438 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Dz.U.2017.1437 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utrwalanie obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej.

Dz.U.2017.1435 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Dz.U.2017.1428 | ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Dz.U.2017.1426 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Sprawozdanie roczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej.

Dz.U.2017.1425 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu "Pueri Cantores Lublinenses".

Dz.U.2017.1422 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Protokół do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r. Genewa.2014.06.11.

Dz.U.2017.1418 | umowa międzynarodowa z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106).

Dz.U.2017.1417 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Dz.U.2017.1416 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Dz.U.2017.1413 | ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów.

Dz.U.2017.1409 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej.

Dz.U.2017.1406 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2017 r. | Akt indywidualny