Law Journal

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2016.1333 | ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzór arkusza informacyjnego dla deponentów.

Dz.U.2016.1110 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.1156 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2016.1083 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

Dz.U.2016.1120 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dz.U.2016.1129 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Plan naprawy banku oraz grupowy plan naprawy.

Dz.U.2016.1112 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.

Dz.U.2016.1095 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

Dz.U.2016.1097 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.1114 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/15.

Dz.U.2016.1249 | wyrok z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 40/14.

Dz.U.2016.1248 | wyrok z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U.2019.211 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2016.1107 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2016.1019 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół.

Dz.U.2016.1123 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Dane gromadzone w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2016.1040 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

Dz.U.2021.566 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór zbiorczego sprawozdania.

Dz.U.2016.1115 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Dz.U.2016.1008 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1250 | ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1052 | ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o sporcie.

Dz.U.2016.1171 | ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1257 | ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Dz.U.2020.1084 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2020.1293 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2016.1118 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U.2016.995 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dz.U.2016.1174 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2016.1344 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.2016.1159 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o sporcie.

Dz.U.2016.1170 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo atomowe.

Dz.U.2016.1343 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.2016.1221 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Lista załogi statku.

Dz.U.2016.1016 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dz.U.2016.1045 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 131/15.

Dz.U.2016.1247 | wyrok z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dz.U.2016.1046 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych.

Dz.U.2016.1033 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji.

Dz.U.2016.1018 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje ekspozycji domów maklerskich wyłączonych z limitów dużych ekspozycji.

Dz.U.2016.1021 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi.

Dz.U.2016.1004 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący